Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu pielietojums bioloģijā [Biol M] (Ģeog5028, 4 kredītpunkti, 6 ECTS)


Sākumlapa Å ÄŖS LAPPUSES SATURS CAUR UN CAUR IR ATKARÄŖGS NO JAUTĀJUMIEM UN IEROSINĀJUMIEM, KURUS JÅŖS IESÅŖTÄŖSIET.
UzklikŔķini Å”eit -Ā»

Kursa ceļvedis

2005./2006. akadēmiskā gada pavasara semestris

Pasniedzējs:

Kārlis Kalviškis, 703 4876, e-pasts: eko@lanet.lv

Norises laiks un vieta:

Piektdienās no 14:30 līdz 18:00, 415. telpa.

Konsultācijas:

Ceturtdienās no 16:00 līdz 18:00, 7. telpā

Kursa mērķis:

Iepazīstināt studentus ar Teorētiskas un praktiskas iemaņas attālā izpētē, karšu matemātikā, telpisko un atribūtdatu kompleksā analīzē.

Studentu iegūtās zināšanas un prasmes:

Mērķa sasniegšanai studenti pēc teorētisko zināšanu iegūšanas tiek apmācīti veikt datu ievadi, apstrādi un analīzi izmantojot tam atbilstošu programnodrošinājumu.

Kursa norises forma:

Lekcijas apvienojumā ar praktiskajiem darbiem. Sarakste, izmantojot datorpastu.

Priekšnosacījumi kursa apgūšanai:

DatZ1086, Datormācība [Biol B]; Biol2011, Biometrija

Ieskaites par kursu iegūšanas nosacījumi:

Brīvs lekciju apmeklējums, obligāts praktisko darbu apmeklējums, sekmīgi nokārtoti pārbaudījumi - patstāvīgie darbi un ieskaite.

Datorklasē pieejamā programmatūra, kas noderīga šī kursa mērķa sasniegšanai:

OpenOffice, Microstation, ArcView, Idrisi

Literatūra un citi informācijas avoti:

Kursa norise:

Nedēļa

Datums

Tēma

1.

17. februāris

Ievadnodarbība. Organizatoriskais darbs

ĢIS, kā jēdziena izpratne. Binārā skaitīšanas sistēma. Datu ievad- un izvadierīces. Reālās pasaules modeļa pamatvienības - objekti. Telpiskā un atribūt informācija. Rastrkartes un vektorkartes. Koordināšu sistēmas un mērogs.

2.

24. februāris

Pamatiemaņu apgūšana darbam ar programmu «Microstation». Rastrkartes piesiešana koodinātu sistēmai.

Tīmeklī pieejamās kartes http://maps.google.com/.

3.

3. marts

Rastrkartes piesiešana koodinātu sistēmai (Turpinājums).

Ieskaite: Jāpiesien iedotā rastrkarte LKS-92 koordinātu sistēmai. (Microstation + Descartes)

4.

10. marts

Telpiskās datu bāzes pamatelementi - punkts, līnija, daudzstūris. Slāņi. Topoloģija.

5.

17. marts

Failu formāti

Ieskaite: Dažādu objektu digitizēšana. Topoloģijas izveide (Microstation + GeoGraphics)

6.

24. marts

Kartogrāfiskie materiāli. Karšu algebra. Karšu analīze

7.

31. marts

Attālā izpēte

8.

7. aprīlis

Attālā izpēte

Ieskaite: Izmantojot programmu «MultiSpec» jasaklasificē Landsat attēla fragments

9.

14. aprīlis

Lieldienu brīvdienas - nodarbība nenotiek.

9.

21. aprīlis

Brīvi izmantojamās programmas

10.

28. aprīlis

Brīvi izmantojamās programmas

Karšu sagatavošana

11.

5. maijs

Nodarbība nenotiek.

12.

12. maijs

Datu transformācijas

13.

19. maijs

Ieskaite: Kartes izveide no dotajiem datiem

14.

26. maijs

Noslēgumnodarbība. Programmas GRASS apskats.

Pieejamie uzskates materiāli:

Icon Name           Last modified   Size Description
[DIR] Parent Directory - [DIR] TIS_PRG/ 02-Jun-2006 00:33 - [DIR] TIS_dati/ 26-May-2006 19:56 - [  ] 01_01_organizacija.pdf 10-Mar-2006 02:57 196K Acrobat document [  ] 01_01_organizacija.sxi 24-Mar-2006 09:00 9.2K Presentation [  ] 01_02_TIS-GIS.pdf 30-Mar-2006 15:01 4.9M Acrobat document [  ] 01_02_TIS-GIS.sxi 24-Mar-2006 11:14 1.6M Presentation [  ] 01_03_rastrs-vektors.odp 22-Apr-2006 18:28 1.7M Presentation [  ] 01_03_rastrs-vektors.pdf 22-Apr-2006 18:32 2.0M Acrobat document [  ] 01_04_kartes.odp 14-May-2006 13:47 16K Presentation [  ] 04_01_pamatvienibas.odp 22-Apr-2006 16:54 422K Presentation [  ] 04_01_pamatvienibas.pdf 22-Apr-2006 16:56 520K Acrobat document [  ] 06_01_datu_izcelsme.odp 14-May-2006 14:03 17K Presentation [  ] 06_01_datu_izcelsme.pdf 14-May-2006 14:10 39K Acrobat document [  ] 06_02_slaanji.pdf 31-Mar-2006 02:56 504K Acrobat document [  ] 06_02_slaanji.sxi 30-Mar-2006 16:32 139K Presentation [  ] 06_03_darbiibas.odp 14-May-2006 14:14 159K Presentation [  ] 06_03_darbiibas.pdf 31-Mar-2006 04:09 1.5M Acrobat document [  ] 07_02_attala_izpete.odp 02-Nov-2006 11:33 20M Presentation [  ] 07_02_attala_izpete.pdf 14-May-2006 14:51 12M Acrobat document [  ] 08_01_pavadoni.odp 10-Apr-2006 13:12 2.3M Presentation [  ] 08_01_pavadoni.pdf 10-Apr-2006 13:34 1.4M Acrobat document [  ] 09_01_win_prg.odp 21-Apr-2006 14:26 39K Presentation [  ] 12_01_virsmas.odp 14-May-2006 16:31 2.7M Presentation [  ] 12_01_virsmas.pdf 14-May-2006 16:36 2.6M Acrobat document [  ] Latvija_slani.odg 22-May-2006 12:16 111K Picture, vector format [IMG] Latvija_slani.png 22-May-2006 12:19 68K Picture, raster format [  ] Latvija_slani.sxd 24-Mar-2006 10:40 104K Picture, vector format [  ] gala_ieskaite.pdf 19-May-2006 10:09 205K Acrobat document


priede.bf.lu.lv Bioloģijas fakultāte Datorklase Sākumlapa
Pamatlapa BF Datorklase Sākums
Lappusi
«Apsveikums.shtml»
veidoja
karlo@lanet.lv
2007.09.22-20:07
Lapa ir publicēta ar    CC    BYā€“SA    3.0 licenci. Ja lapā ir ietvertas daļas uz kurām attiecas cita licence, tas norādÄ«ts atseviŔķi lapas tekstā.