Latvijas Universitātes
Bioloģijas fakultāte
(!!! Šis ir fakultātes vecais serveris !!!)
Sākumlapa LU Bioloģijas fakultāte Studiju
materiāli
LU Raksti
Bioloģija
Olimpiāde
 
 

ERASMUS studijas


Kopš 90. gadu beigām Bioloģijas fakultātes studenti ārzemju studiju pieredzes iegūšanai visbiežāk izmanto Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Erasmus apakšprogrammas piedāvātās iespējas, lai papildinātu savas zināšanas bioloģijā kādā no ārzemju augstskolām. Erasmus programmā piedalās 34 valstis: Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Īslande, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonija, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice,Turcija, Ungārija, Vācija un Zviedrija.

2014. gada 1. janvārī savu darbību sāka jaunā Erasmus+ apakšprogramma, kas ilgs līdz 2020. gada 31. decembrim.

Erasmus+ apakšprogramma paredz divus studējošo mobilitātes veidus – studijas ārzemēs un prakse ārzemēs. Studējošo mobilitātes mērķis ir dot iespēju iegūt akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, studējot vai veicot praksi citās Eiropas valstīs, sekmēt jaunu kvalificētu un starptautiski pieredzējušu profesionāļu izglītošanu.

Viens students var īstenot mobilitāti kopā (prakse + studijas) 12 mēnešus katrā studiju ciklā (bakalauri, maģistri, doktoranti), kā arī iepriekšējās Erasmus apakšprogrammas – LLP/Erasmus, mobilitātes dalībnieki var piedalīties Erasmus+ mobilitātes aktivitātēs.

Studentu mobilitāte studijām paredz studijas kādā no partneraugstskolām, pilnīgu studiju rezultātu atzīšanu mājas augstskolā pēc Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmas (ECTS – Europe Credit Transfer System). Studiju ilgums partneraugsstskolā ir no 3 – 12 mēnešiem. Studiju mobilitātē drīkst piedalīties visu studiju līmeņu studenti (bakalaura, maģistra un doktora studiju programmas studenti), un viens students var īstenot mobilitāti vienu reizi vai atkārtoti līdz 12 mēnešu ilgumam vienā studiju līmenī. Erasmus+ programmas aktivitātēs drīkst piedalīties arī studenti, kuri iepriekš ir izmantojuši LLP/Erasmus studiju vai prakses mobilitāti.

Studentu mobilitāte praksei paredz praksi kādā no Erasmus programmas dalībvalstu uzņēmumiem vai organizācijām, un tās rezultātu pilnīgu atzīšanu mājas augstskolā. Prakses ilgums ir no 2 – 12 mēnešiem. Prakses vietu students meklē pats, un prakses veikšanai tiek slēgts individuāls līgums. Bioloģijas fakultātē prakses mobilitāti parasti izmanto doktora līmeņa studenti, lai papildinātu savu pētnieciskā darba pieredzi.


Lapas adrese: priede.bf.lu.lv/studijas/studijas_arzemes/erasmus_studijas.shtml

Datorklase

Uzskates
materiāli

LU e-resursi

Studiju materiāli

Sākumlapa LU LUIS Dabas dati
Pēdējās izmaiņas
2014.08.20 – 14:27
  Latvijas Universitāte LU IT serviss LUIS Dabas dati
erasmus_studijas.shtml pēdējās izmaiņas: 2014.08.20 – 14:27
© 2007. – 2018. LU Bf