Piemēri mērogojamās vektorgrafikas (SVG) iekļaušanai HTML lapās


Sākumlapa Iepriekšējā lappuseOBJECT
EMBED
IFRAME
IMG
HTML5

SVG piemērs ir izmantots attēls, kuru šādiem nolūkiem izmanto diezgan bieži – tiger.svg. Lai labāk parādītu iekļāvuma robežas, tās ir uzdotas mazākas par tīģera attēla izmēriem. Piemēri doti gan ar, gan bez iekļautā objekta veida apraksta (parametrs type="image/svg+xml"). Dažādi pārlūki atšķirīgi parāda šos iekļautos objektus. Daži no iekļāvumiem pat tik atzīti par nepieņemamiem. Liekas, ka vispieņemamākais ir pieraksts <OBJECT data=svg_fails width=n height=n type="image/svg+xml"></OBJECT>.

Agrāk, lai varētu pārlūkā redzēt SVG attēlu, līdzīgi kā tas ir mūsdienās ar flash un pdf, bija nepieciešams speciāls papildinājums – spraudnis. To vajadzēja norādīt pie iekļautā objekta parametriem: pluginspage="http://www.adobe.com/svg/viewer/install/". Mūsdien tas vairs nav nepieciešams.


Saturs Iepriekšējā lappuse Lappas saturs

OBJECT

<OBJECT data=SVG/tiger.svg width=400 height=400>
Nav redazams OBJECT
</OBJECT>

<OBJECT data=SVG/tiger.svg width=400 height=400 type="image/svg+xml">
Nav redazams OBJECT
</OBJECT>

Nav redazams OBJECT     Nav redazams OBJECT


Saturs Iepriekšējā lappuse Lappas saturs

EMBED

<EMBED src=SVG/tiger.svg width=400 height=400></EMBED>

<EMBED src=SVG/tiger.svg width=400 height=400 type="image/svg+xml"></EMBED>

<NOEMBED>
Nav redzams EMBED
</NOEMBED>

    Nav redzams <tt>EMBED</tt>


Saturs Iepriekšējā lappuse Lappas saturs

IFRAME

<IFRAME src=SVG/tiger.svg width=400 height=400>
Nav redzams IFRAME
</IFRAME>


Saturs Iepriekšējā lappuse Lappas saturs

IMG

Lielākā dala mūsdienu pārlūku atbasta SVG iekļaušanu tekstā kā attēlu (līdzīgi kā PNG, JPG vai GIF formāta attēlus):

<IMG src=SVG/tiger.svg width=200 height=200 align=right>


Saturs Iepriekšējā lappuse Lappas saturs

HTML5

HTML5 atbalsta SVG tiešu iekļaušanu tekstā:


Saturs Iepriekšējā lappuse Lappas saturs


priede.bf.lu.lv Bioloģijas fakultāte Datorklase Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
Pamatlapa BF Datorklase Sākums Raksti mums
Lappusi
«svg.shtml»
veidoja
karlo@lanet.lv
2014.08.20-14:27
Lapa ir publicēta ar    CC    BY–SA    3.0 licenci. Ja lapā ir ietvertas daļas uz kurām attiecas cita licence, tas norādīts atsevišķi lapas tekstā.