Papildus noformējumi


Sākumlapa Iepriekšējā lappuse Nākošā lappuseSlejas
„Skrienoši” teksti

Slejas

Šis teksts ir sakārtots divās slejās izmantojot komandu „MULTICOL”. Šī ir „Netscape” ieviesta komanda, kuru citas pārlūkprogrammas neatbalsta (jāunākājās „Netscape” versijās arī vairs nebija šīs komandas atbalsta). Komanda aiziet nebūtībā, tādēļ, visticamāk, šis teksts aizņem visu lapuses platumu kā viena sleja.

Ar komandas „MULTICOL” nodalītais teksts varēja saturēt vairākas rindkopas.

<div class=slejas>

Šo komandu aizstāj sleju stili. Piemēram, šai sadaļai piešķirta klase „sleja” ar sekojošu aprakstu:
columns: 2 19em;
column-gap: 3em;
column-rule: 1px solid navyblue;
padding: 21px;
-webkit-columns: 2 19em;
-webkit-column-gap: 3em;
-moz-columns: 2 19em;
-moz-column-gap: 3em;

Ar stilu palīdzību var noteikt sleju platumu, skaitu, atstarpi starp slejām, atdalošās līnijas esamību un tās krāsu un platumu. Atsevišķi var norādīt sleju skaitu (column-count) un platumu (column-width). Uzdodot tikai sleju platumu, sleju skaits mainās atkarībā no pārlūka loga platuma.

Šīs nodaļas tapšanas brīdī sleju stilu dažādi pārlūki saprata ļoti dažādi. Šo stilu specifikāciju veidoja „Opera-s” izstrādātāji un tas paredzēts iekļaut CSS 3 specifikācijā. Pašlaik, lai būtu lielāka saderība ar pārlūkiem, stila aprakstā nākas iekļaut „-webkit-..” (Safari, Chrome, Midori) un „-moz-..” (Mozilla) rindiņas. „Internet Explorer” (ieskaitot 9. versiju) lapu slejās nedala.

</div>
Saturs Iepriekšējā lappuse Lappas saturs Nākošā lappuse

„Skrienoši” teksti

<MARQUEE>Šis tekst nepārtraukti pārvietosies no labās puses uz kreiso.</MARQUEE>

Skrienošais teksts tiek panākts ar komandu „MARQUEE”. Jāņem vērā, ka teksts netiek automtiski „aplausts” – viss teksts līdz noslēdzošai komandai „/MARQUEE” tiek sakārtots tikai vienā rindiņā. Daži pārlūki pat neņem vērā rinkopu dalījumus.

<MARQUEE BEHAVIOR=SLIDE>Šis tekst pārvietosies no labās puses uz kreiso un tur paliks.

<P>Atceries, ja teksts ir pārlieku garš (pārsniedz ekrāna platumu), lietotājs tā ar nekad neredzēs teikuma galu</MARQUEE>

Lai teksts būtu saprotams, lietojot pārlūkprogrammas, kuras neatbalsta šo komandu, kopā ar „MARQUEE” jālieto komanda, kura veido jaunu rindkopu, piemēram, „P”. Tādejādi, lai arī teksts nepārvietosies, tas sāksis vismaz jaunā rindkopā.

<MARQUEE HEIGHT=30% WIDTH=65%>Šai rindai ir uzdots noteikts augstums un platums. Nākamā rinda būs patālu no šīs.</MARQUEE>

<MARQUEE SCROLLDELAY=5 SCROLLAMOUNT=50>Šī rinda pārvietojas ļoti ātri.</MARQUEE>


Saturs Iepriekšējā lappuse Lappas saturs Nākošā lappuse


priede.bf.lu.lv Bioloģijas fakultāte Datorklase Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
Pamatlapa BF Datorklase Sākums Raksti mums
Lappusi
«specefekti.shtml»
veidoja
karlo@lanet.lv
2014.08.20-14:27
Lapa ir publicēta ar    CC    BY–SA    3.0 licenci. Ja lapā ir ietvertas daļas uz kurām attiecas cita licence, tas norādīts atsevišķi lapas tekstā.