Saraksti


Sākumlapa Iepriekšējā lappuse Nākošā lappuseNumurētie saraksti
Bumbiņsaraksti
Saraksti bez izceltām rindām
Saraksts ar paskaidrojumiem
Daudzpakāpju saraksti
Vienkārši izveidojami saraksti

Sarakstu veidošanai ir paredzētas šādas komandas: <UL>, <OL> un <DL> ar atbilstošām noslēdzošām komandām: </UL>, </OL> un </DL>. Pēc būtības šīs sarakstu veidošanas komandas ir rindkopu stili. Izmantojot stilu lapas, ir iespējams noteikt šo stilu izskatu, ieskatot atkāpi no malām un attālumu starp rindiņām.

Numurētie saraksti

Numurētos sarakstus sāk ar komandu <OL>. Noslēdzošā komanda </OL> ir nepieciešama.

Saraksta katru rindiņu sāk ar <LI>. Atbilstošās noslēdzošā komanda ir vēlama.

Piemērs

Teksts ar komandām:

<OL> <LI>Pirmā rindiņa</LI> <LI>Otrā rindiņa</LI> <LI>Trešā rindiņa</LI> </OL>

Rezultāts:

 1. Pirmā rindiņa
 2. Otrā rindiņa
 3. Trešā rindiņa

Numerāciju ir iespējam aizstāt ar burtiem vai romiešu cipariem izmantojot iestādni type. Iespējamās vērtības apkopotas tabulā:

type vērtībanumerācijas veids
1arābu skaitļi1, 2, 3, ...
amazie burtia, b, c, ...
Alielie burtiA, B, C, ...
imazie romiešu skaitļii, ii, iii, ...
Ilielie romiešu skaitļiI, II, III, ...

Piemērs

Teksts ar komandām:

<OL type=i> <LI>Pirmā rindiņa</LI> <LI>Otrā rindiņa</LI> <LI>Trešā rindiņa</LI> </OL>

Rezultāts:

 1. Pirmā rindiņa
 2. Otrā rindiņa
 3. Trešā rindiņa

Izmantojot komandas <OL> iestādni start, var uzdot sākuma skaitli. Lai arī sākuma skaitlis ir vesels skaitlis, saraksta rindu numerācija atbildīs iestādnei type.

Piemērs

Teksts ar komandām:

<OL type=I start=13> <LI>Pirmā rindiņa</LI> <LI>Otrā rindiņa</LI> <LI>Trešā rindiņa</LI> </OL>

Rezultāts:

 1. Pirmā rindiņa
 2. Otrā rindiņa
 3. Trešā rindiņa

Katrai izceltai rindiņai var uzrādīt savu numuru izmantojot komandas <LI> parametru value

Piemērs

Teksts ar komandām:

<OL> <LI value=100>Pirmā rindiņa</LI> <LI value=200>Otrā rindiņa</LI> <LI>Trešā rindiņa</LI> </OL>

Rezultāts:

 1. Pirmā rindiņa
 2. Otrā rindiņa
 3. Trešā rindiņa

Saturs Iepriekšējā lappuse Lappas saturs Nākošā lappuse

Bumbiņsaraksti

Bumbiņsarakstus sāk ar komandu <UL>. Noslēdzošā komanda </UL> ir nepieciešama. Saraksta katru rindiņu sāk ar komandu <LI>. Atbilstošās noslēdzošā komanda ir vēlama.

Piemērs

Teksts ar komandām:

<UL> <LI>Pirmā rindiņa</LI> <LI>Otrā rindiņa</LI> <LI>Trešā rindiņa</LI> </UL>

Rezultāts:

Ar stilu palīdzību bumbiņas iespējams aizstāt ar attēliem. Izmantojot stilu īpašību „:before”, par izcelta saraksta ierakstu var izveidot jebkuru rindkopu. Pieturēšanās pie <LI> nodrošina teksta pārskatāmību arī tad, kad kaut kādu iemeslu pēc stilu aprakstu pārlūks neizmanto. Sikāks apraksts par attēlu pievienošanu atrodams nodaļā „Rastrattēlu ievietošana”.


Saturs Iepriekšējā lappuse Lappas saturs Nākošā lappuse

Saraksti bez izceltām rindām

Sarakstus, kuros nav īpaši izceltas rindas, var veidot ar komandu <BLOCKQUOTE>. Noslēdzošā komanda </BLOCKQUOTE> ir nepieciešama. Saraksta pirmai rindiņai neliek priekša nekādu komandu, bet katru nākamo rindiņu sāk ar pārlauzuma komandu <BR>. Atbilstošās noslēdzošās komandas nav.

Piemērs

Teksts ar komandām:

Teksts pirms saraksta. <BLOCKQUOTE> Pirmā rindiņa <BR>Otrā rindiņa <BR>Trešā rindiņa </BLOCKQUOTE> Teksts aiz saraksta.

Rezultāts:

Teksts pirms saraksta.
Pirmā rindiņa
Otrā rindiņa
Trešā rindiņa
Teksts aiz saraksta.

Saturs Iepriekšējā lappuse Lappas saturs Nākošā lappuse

Saraksts ar paskaidrojumiem

Sarakstus ar paskaidrojumiem sāk ar komandu <DL>. Noslēdzošā komanda </DL> ir nepieciešama. Saraksta katru rindiņu sāk ar komandu <DT>. Noslēdzošā komanda ir vēlama un to labāk likt aiz paskaidrojuma beigām. Katru paskaidrojuma rindiņu sāk ar komandu <DD>. Atbilstošās noslēdzošā komanda ir vēlama.

Piemērs

Teksts ar komandām:

<DL> <DT>Pirmā rindiņa</DT> <DT>Otrā rindiņa <DD>Paskaidrojums otrajai rindiņai</DD> </DT> <DT>Trešā rindiņa</DT> </DL>

Rezultāts:

Pirmā rindiņa
Otrā rindiņa
Paskaidrojums otrajai rindiņai
Trešā rindiņa

Saturs Iepriekšējā lappuse Lappas saturs Nākošā lappuse

Daudzpakāpju saraksti

Sarakstus iespējams iekļaut vienu otrā, tādejādi veidojot daudzpakāpju sarakstus.

Piemērs

Teksts ar komandām:

<OL> <li>Pirmā rindiņa <OL> <li>Pirmā-pirmā rindiņa</li> <li>Pirmā-otrā rindiņa</li> </OL> </li> <li>Otrā rindiņa <UL> <li>Otrā-pirmā rindiņa</li> <li>Otrā-otrā rindiņa</li> </UL> </li> <li>Trešā rindiņa</li> </OL>

Rezultāts:

 1. Pirmā rindiņa
  1. Pirmā-pirmā rindiņa
  2. Pirmā-otrā rindiņa
 2. Otrā rindiņa
  • Otrā-pirmā rindiņa
  • Otrā-otrā rindiņa
 3. Trešā rindiņa

Saturs Iepriekšējā lappuse Lappas saturs Nākošā lappuse

Vienkārši izveidojami saraksti

Sarakstus iespējams izveidot kā vienkāršu tekstu izmantojot tam paredzētos formatējumu – atstarpes, tabulatorus un pārejas uz jaunu rindiņu. Lai parādītu šādus sarakstus var izmantot komandu <PRE>. Tādā gadījumā teksta attēlošanai tiek izmantots viena platuma fonts, tas ir, tāds fonts, kuram visi simboli aizņem vienādu platumu, tai skaitā burti „i” un „m”.

Piemērs

Teksts ar komandām:

<PRE> 1. Saraksta pirmais ieraksts, kurš aizņem divas rindiņas. 1.1. Saraksta pirmais ieraksts ar atkāpi. 1.2. Saraksta otrais ieraksts ar atkāpi. 1.3. Saraksta trešais ieraksts ar atkāpi. 2. Otrais lielais ieraksts. </PRE>

Rezultāts:

1. Saraksta pirmais ieraksts,
  kurš aizņem divas rindiņas.
  
	1.1. Saraksta pirmais ieraksts ar atkāpi.
	1.2. Saraksta otrais ieraksts ar atkāpi.
	1.3. Saraksta trešais ieraksts ar atkāpi.

2. Otrais lielais ieraksts.

Ja vajag, lai tekstā tiktu izmantoti proporcionāls fonts, tas ir, tāds fonts, kurā katram simbolam var būt savs platums, piemēram, burts „i” ir krietni šaurāks par „m”, tad jāizmanto sadaļa, kurai piešķirts stils ar atbilstošu parametra vērtību (white-space: pre-wrap;).

Piemērs

Teksts ar komandām:

<DIV style='white-space: pre-wrap;'> 1. Saraksta pirmais ieraksts, kurš aizņem divas rindiņas. 1.1. Saraksta pirmais ieraksts ar atkāpi. 1.2. Saraksta otrais ieraksts ar atkāpi. 1.3. Saraksta trešais ieraksts ar atkāpi. 2. Otrais lielais ieraksts. </DIV>

Rezultāts:

1. Saraksta pirmais ieraksts, kurš aizņem divas rindiņas. 1.1. Saraksta pirmais ieraksts ar atkāpi. 1.2. Saraksta otrais ieraksts ar atkāpi. 1.3. Saraksta trešais ieraksts ar atkāpi. 2. Otrais lielais ieraksts.

Saturs Iepriekšējā lappuse Lappas saturs Nākošā lappuse


priede.bf.lu.lv Bioloģijas fakultāte Datorklase Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
Pamatlapa BF Datorklase Sākums Raksti mums
Lappusi
«saraksti.shtml»
veidoja
karlo@lanet.lv
2015.12.29-01:29
Lapa ir publicēta ar    CC    BY–SA    3.0 licenci. Ja lapā ir ietvertas daļas uz kurām attiecas cita licence, tas norādīts atsevišķi lapas tekstā.