Rāmji


Sākumlapa Iepriekšējā lappuse Nākošā lappuseRāmju pielietojums
Rāmju izveide
Dokumenta ielasīšana noteiktā rāmī
Rāmju izmantošanas paraugi
Tekstā iekļautie rāmji

Ar vārdu „rāmis” (frame) HTML un teksta redaktoros tiek saprastas pavisam atšķirīgas lietas. Par rāmjiem teksta redaktoru izpratnē var lasīt nodaļā «Stili».

Rāmju pielietojums

Kas ir rāmji

Rāmji nodrošina vairāku atsevišķu dokumentu apvienošanu vienā tīmekļa lapā. Šādas lappuses piemērs redzams attēlā. Rāmjos atvērtie dokumenti var būt vai arī nebūt savstarpēji saistīti. Rāmjos var atvert gan HTML lapuses, gan attēlus. Rāmī var atvērt lappuse, kuras, savukārt, pašas satur rāmjus. Dokumentiem nav noteikti jāatrodas vienā direktorijā. Tie var atrasties pat dažādos serveros. Rāmju skaitu vienā lappusē praktiski ierobežo ekrāna izšķirtspēja. Nebūtu ieteicams veidot lapu, kurā būtu vairāk kā 6 rāmji.

Rāmjus izmanto lai veidotu vienmēr piejamus satura rādītājus. Ar rāmja palīdzību iespējams izveidot lapas, kuras var novietot vienmēr redzamu logo vai kādas svarīgus uzrakstus.

Ir redzētas lapas, kurās rāmji tikuši izmantoti, lai noslēptu lapu patiesās adreses. Šāds rāmju pielietojams ir muļķīgs.

Pie rāmju trūkumiem būtu jāmin:


Saturs Iepriekšējā lappuse Lappas saturs Nākošā lappuse

Rāmju izveide

Rāmjus izveido ar komandas <FRAMESET> palīdzību. Lapā, kurā tiek nodefinēts lapas sadalījums rāmjos, atrodas ziņas par rāmjiem. Noteikti ir jāuzrāda lapas sadalījums pa rāmjiem, rāmja vārds un ielasāmā faila vārds. Šajā lapā var atrasties arī tās lapas saturs, kas parādas pārlūkos, kuri neatbalsta rāmjus. Rāmjos ielasāmo failu saturs šeit neatrodas.

Lapas sadalījumu nosaka ar komandas <FRAMESET> parametriem „rows” un „cols”. Piemēram, <FRAMESET ROWS="170,*,10%"></FRAMESET> sadala lapu trījās guleniskās daļās, pietam, augšējam rāmim augstums ir 170 pikseļi, apakšējam rāmim 10% no pālūka loga augstuma, bet vidus rāmja augstumam tiek atvēlēts tas, kas paliek pāri.

Rāmju vārdus un saturu definē ar komandas <FRAME> palīdzību. Šai komandai nevajag noslēdzošo komanadu. Ar parametru „NAME” uzdod rāmja vārdu, bet ar parametru „SRC” – rāmja saturu. Rāmja vārdam drīkst izmantot tikai latīņu burtus, ciparus un pasvītrojošo līniju. Pārējos simbolus labāk nelietot. Vārdā tiek atšķirti lielie no maziem burtiem.

Ja nav aizpildīts parametrs „SRC”, vai arī parametra vērtība ir neeksistējošs URL, rāmis var netikts pareizi izveidots. Kā rezultātā šajā rāmi vēlāk ielasītais saturs var nebūt redzams.

Lai sadalītu kādu rāmi vēl sīkāk, jāizmanto atkal komanda <FRAMESET>.

Piemēram, lai sadalītu lapu trīs rindās un vidējo rindu divās ailēs, var rakstīt:

<FRAMESET ROWS="170,*,10%">
 <FRAME NAME="augsa" SRC="fails_ko_ielikt_augšējā_rāmī">
 <FRAMESET COLS="50%,*">
  <FRAME NAME="vidus_1" SRC="fails_ko_ielikt_vidējā_rāmja_pirmā_ailē">
  <FRAME NAME="vidus_2" SRC="fails_ko_ielikt_vidējā_rāmja_otrajā_ailē">
 </FRAMESET>
 <FRAME NAME="apaksa" SRC="fails_ko_ielikt_apakšējā_rāmī">
</FRAMESET>

Lapa varētu izskatīties šāda: rāmju dalījums

Tiem pārlūkiem, kas neatbalsta rāmjus, parādāmo lapas saturu ieraksta starp komandām <NOFRAME> .. </NOFRAME>.


Saturs Iepriekšējā lappuse Lappas saturs Nākošā lappuse

Dokumenta ielasīšana noteiktā rāmī

Lai klikšķinot uz norādi vienā rāmī, vajadzīgais teksts ielasītos citā rāmi, komanda <a href=URL> jāpapildina ar parametru „target”. Šim parametram par vērtību jāizmanto tā rāmja vārds, kurā jāielasa dokuments. Piemēram, ja ir izveidota norāde <a href=fails.html target=lielais>, tad, uz tās uzklišķinot, «fails.html» tiks atvērts rāmī ar vārdu „lielais”. Vairāk par komandas <a> parametru „target” lasiet iedaļā «Vietas izvēle, kur atvērt lapu».


Saturs Iepriekšējā lappuse Lappas saturs Nākošā lappuse

Rāmju izmantošanas paraugi

Tālāk dots rāmju izmantošanas paraugi. Šie paraugi rāda rāmju iespējas, nevis kā jāizskatās lapai ar rāmjiem.

 1. Pirmais piemērs.
  Te visa kā ir par daudz. Piedevām vēl vienā no rāmjiem tiek ielasīs šis teksts, līdz ar to var izsaukt šo rāmja piemēru pašu sevī. Tas būtu jānovērš.
 2. Otais piemērs rāda, kā uz rāmjiem balstītu lapu izveidē var izmantot komandu <base>

Saturs Iepriekšējā lappuse Lappas saturs Nākošā lappuse

Tekstā iekļautie rāmji

Mūsdienu pārlūki ļauj iekļaut rāmjus lapā līdzīgi kā attēlus. Šim nolūkam tiek izmantota komanda <IFRAME> (no angļu valodas „in line frame” – „rindā iekļautais rāmis”). Tāpat kā veidojot parastu rāmi, arī šeit ar parametru „NAME” uzdod rāmja vārdu, bet ar parametru „SRC” – rāmja saturu. Līdzīgi kā attēlam, šadam rāmim ar WIDTH un HEIGHT parametriem janodefinē rāmja platums un augstums.

Piemēram, komandai

<IFRAME WIDTH=240 HEIGHT=180 NAME="gadalaiks"
SRC="http://latvijas.daba.lv/Atteli/pamati/0101.m.jpg"
SCROLLING="NO" ALIGN="RIGHT">
</IFRAME>
šīs pašas lapas labajā pusē jāizveido rāmis, kurā iespējams nomainīt attēlus, izvēloties tos no saraksta:
Saturs Iepriekšējā lappuse Lappas saturs Nākošā lappuse


priede.bf.lu.lv Bioloģijas fakultāte Datorklase Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
Pamatlapa BF Datorklase Sākums Raksti mums
Lappusi
«ramji.shtml»
veidoja
karlo@lanet.lv
2014.08.20-14:27
Lapa ir publicēta ar    CC    BY–SA    3.0 licenci. Ja lapā ir ietvertas daļas uz kurām attiecas cita licence, tas norādīts atsevišķi lapas tekstā.