Perl sīkprogrammas (scripts), kas tiek izmantotas šajā serverī


Sākumlapa Iepriekšējā lappuse UKThis page in EnglishSīkprogrammu pieejamība
Attēlu albums
Atsauksmju grāmata
Veidlapas
Pārēja uz citu lapu

Sīkprogrammu pieejamība

Šīs sīkprogrammas var kopēt, pārveidot, lietot un brīvi izplatīt ievērojot sekojošus noteikumus:

  1. sīkprogrammas tekstā noteikti jāsaglabā autortiesību noteikumu apraksts;
  2. par šo sīkprogrammas kodu nedrīkst iekasēt nekādu samaksu, atskaitot atlīdzību par izdevumiem, kas saistīti ar sīkprogrammas izplatīšanu;
  3. šo sīkprogrammas tekstu nedrīkst iekļaut nekādā komerciālā produktā.

Tā kā pati sīkprogramma modrošina sava satura izdruku, tad vienmēr ir pieejama patreiz serverī strādājošā sīkrogrammas versija. Sīkprogrammas ir pieejamas ar komentāriem gan latviešu, gan angļu valodā. Vecākas versijas ir iespējams iegūt tikai sazinoties ar autoru.

Attēlu albums

Ar šo sīkprogramma nevar:

Toties šī sīkprogramma ļauj:

Citas šīs sīkprogrammas īpašības:

tekstsAttēlu albuma apraksts

Attēlu albumu piemēri:

perlAttēla albuma jaunākā versija

perlAttēla albuma jaunākā versija (Angļu valodā)

Atsauksmju grāmata

Ar šo sīkprogrammu iespējams:

Citas šīs sīkprogrammas īpašības:

tekstsViesugrāmatas apraksts

Atsauksmju grāmatu piemēri:

perlViesu grāmatas jaunākā versija

perlViesu grāmatas 7. versija

perlViesu grāmatas jaunākā versija (Angļu valodā)

Veidlapas

Programma paredzēta vienkāršu aptaujas veilapu izveidei un uzturēšanai. Ar šis programmas palīdzību iespējams uzturēt arī reģistrācijas veidlapas. Programmu vajadzības gadījumā var nosūtīt aizpildīto veidlapu uz norādīto datorpasta adresi. Veidlapu un atskaišu noformēšanai tiek izmantotas sagatves.

tekstsProgrammas apraksts

Aptauju piemēri:

perlProgrammas pēdējā versija

perlProgrammas pēdējā versija (Angļu valodā)

Pārēja uz citu lapu

Izmantošanas piemēri:

perlProgrammas pēdējā versija


Saturs Iepriekšējā lappuse Lappas saturs


priede.bf.lu.lv Bioloģijas fakultāte Datorklase Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
Pamatlapa BF Datorklase Sākums Raksti mums
Lappusi
«perl.shtml»
veidoja
karlo@lanet.lv
2014.08.20-14:27
Lapa ir publicēta ar    CC    BY–SA    3.0 licenci. Ja lapā ir ietvertas daļas uz kurām attiecas cita licence, tas norādīts atsevišķi lapas tekstā.