Pārnesumi, atstarpes


Sākumlapa Iepriekšējā lappuse Nākošā lappusePārnesumi
Vārdu dalīšana pārnešanai jaunā rindā
Atstarpes
Noformējums, kā teksta ekrānā

Pārnesumi

Formējot tekstu izvadīšanai uz ekrāna (vai izdrukai), tīmekļa pārlūkprogrammas ņem vēra:

 1. tekstā iekļautās komandas;
 2. atvēlēto ekrāna (izdrukas) platumu teksta izvadei.

Pārnešanai jaunā rindā vai jaunas rindkopas veidošanu nosaka abi augšminētie nosacījumi. Simboli [CR] un [LF] HTM valodā netiek uzverti kā pāreja uz jaunu rindu (vai pat rindkopu), kā tas ir ierasts teksta redaktoros. Šie simboli tiek saprasti kā parastas atstarpes. Izņēmums ir tekstiem, kas seko pēc komandas <PRE>.

Piemēram, abi tālāk dotie teksta pieraksti dod pilnīgi vienādu rezultātu:

 1. Tas ir pirmais teikums. Tas ir otrais teikums. Tas ir trešais teikums
 2. Tas ir pirmais teikums.
  Tas ir otrais teikums.
  Tas ir trešais teikums.

Rezultāts izskatās šāds:

Tas ir pirmais teikums. Tas ir otrais teikums. Tas ir trešais teikums

Pārnešanu jaunā rindā, vai jaunas rindkopas veidošanu nodrošina sekojošas komandas:

Teksts1
Teksts2

Komanda <NOBR> nodrošina, ka vienas rinkopas teksts tiek attēlots vienā rindiņā, lai arī pārlūkprogrammas logs par šauru. Katra nākamā rindkopa tiek izvietota savā rindā. Šīs komandas darbība ir spēkā līdz atsaucošai komandai </NOBR>.


Saturs Iepriekšējā lappuse Lappas saturs Nākošā lappuse

Vārdu dalīšana pārnešanai jaunā rindā

Pastāv komanda iespējamai vārda pārnešanai jaunā rindā (<WBR>). Nepieciešamības gadījumā, šai vietā vārds var tikt sadalīts pa rindām. Pārnesuma zīme šeit netiek veidota. Pastāv liela iespēja, ka radīsies nevēlami teksta kropļojumi, tādēl šo komandu iesakāms nelietot.

Lai, dalot vārdus pārnešanai jaunā rindā, veidotos pārnesuma zīme, jālieto speciāla zīme: &shy;. Diemžēl tas ir tikai teorētiski, tādēļ šo zīmi nevajag lietot.


Saturs Iepriekšējā lappuse Lappas saturs Nākošā lappuse

Atstarpes

HTML uztur diva veida atstarpes: parastās un nedalāmās.

Par parasto atstarpi tiek uzkatītītas šādas zīmes: atstarpe, tabulators, atgriešanās rindas sākumā ([CR]), pāreja uz jaunu rindu ([LF]). Par vienu atstarpi uzver jebkuru skaitu jebkādu šo četru zīmju kombinācijas. Izņēmums ir tekstiem, kas seko pēc komandas <PRE> vai <XMP>.

Nedalāmā atstarpe nodrošina to, ka vārdi, kas ar to ir savienoti, nekad netiks savstrpēji pārdalīti divās rindās. Nedalāmai atstarpei lieto speciālu zīmi: &nbsp;.


Saturs Iepriekšējā lappuse Lappas saturs Nākošā lappuse

Noformējums, kā teksta ekrānā

Tekstu iespējams sagatavot arī tā, it kā tas tiktu veidots uz teksta ekrāna. Tas nozīmē – visiem simboliem ir vienāds platums, tiek ņemti vērās visas atstarpes zīmes, pāreju uz jaunu rindu nodrošina [CR] un [LF] simboli, pārlūkprogramma patvaļīgi „nelauž” rindas, lai arī teksts iziet ārpus loga izmēriem. To nodrošina komanda <PRE>. Šo iespēju agrāk izmantoja tabulu veidošanai. Šādi var veidot vienkāršas shēmas un „ASCII” zīmējumus:

<PRE>
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-==-=-=
  o  \ o /  _o     __|  \ /   |__     o _  \ o / o
 /|\  |   /\  __\o  \o  |  o/   o/__  /\   |  /|\
 / \  / \  | \  /) |  ( \ /o\ / )   | (\ / |  / \ / \
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

</PRE>

Ja šo pašu „zīmējumu” ievietotu bez PRE komandas, tas nebūtu diez ko saprotams:

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-==-=-= o \ o / _o __| \ / |__ o _ \ o / o /|\ | /\ __\o \o | o/ o/__ /\ | /|\ / \ / \ | \ /) | ( \ /o\ / ) | (\ / | / \ / \ =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Šeit ir iespējams paviesoties ASCII mākslas galerijā ;•)->.

Lielākā daļa pārlūku atbalsta komandu <XMP>. Atšķirība starp <PRE> un <XMP> ir tā, ka <PRE> gadījumā tiek ņemtas vērā citas HTML komandas, <XMP> gadījumā – ne. Piemēram:

<PRE>
Šajā tekstā ir zīme &,
kura angliski saucas ampersand.
</PRE>
 
<XMP>
Šajā tekstā ir zīme &amp;, kura angliski saucas <i>ampersand</i>.
</XMP>

Šeit aplūkojams atēls, kurā redzams, kā vajadzētu izskatīties piemēram. Diemžēl komanda <XMP> skaitījās jau novecojusi un neizmantojama HTML 3.2. versijā. Jaunākos HTML versiju aprakstos šī komanda ir tādā pašā statusā un kopējā komandu sarakstā netiek pat pieminēta.

Ja izmanto stilus, tad pastāv vēl citas iespējas, piemēram, izmantot proporcionālos fontus un vienlaicīgi ņemt vērā atstarpes, tabulatorus un pārejas uz jaunu rindiņu. To nodrošina parametra white-space vērtība pre-wrap. Tālāk redzams jau agrāk redzētie vingrotāji, kuri zemāk attēloti izmantojot šo parametru. Tā kā katram simbolam ir savs platums, ir sanākusi abstraktā ASCII māksla. Toties šāds noformējums noder dažādu sarakstu veidošanai.

<div style='white-space: pre-wrap;'>
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-==-=-= o \ o / _o __| \ / |__ o _ \ o / o /|\ | /\ __\o \o | o/ o/__ /\ | /|\ / \ / \ | \ /) | ( \ /o\ / ) | (\ / | / \ / \ =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
</div>
Saturs Iepriekšējā lappuse Lappas saturs Nākošā lappuse


priede.bf.lu.lv Bioloģijas fakultāte Datorklase Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
Pamatlapa BF Datorklase Sākums Raksti mums
Lappusi
«parnesumi.shtml»
veidoja
karlo@lanet.lv
2014.08.20-14:27
Lapa ir publicēta ar    CC    BY–SA    3.0 licenci. Ja lapā ir ietvertas daļas uz kurām attiecas cita licence, tas norādīts atsevišķi lapas tekstā.