Kad lappuse neizskatās tāda kā iecerēta


Sākumlapa Iepriekšējā lappuse Nākošā lappuseLatviešu burtu vietā redzami ķeburi
Teksts nav noformēts atbilsoši iestādītajam rindkopas stilam
Dažos pārlūkos pazūd attēli

Kļūda: Latviešu burtu vietā redzami ķeburi
Piemērs
Paskaidrojums:  

Tam var būt dažādi iemesli – dotā operētājsistēmā nav atbilstošu fontu, dotajā pārlūkprogrammā nav iestādīti vajadzīgie fonti, dotajā pārlūkprogrammā nav izvēlēts atbilstoša zīmju kopa, lappuse izveidota kļūdaini. Viena un tā pati lappuse dažādās vidēs var būt redzama pareizi vai arī kļūdaini.

Lai samazinātu ķeburu parādīšanās iespējas, veidojot lappas galviņā jānorāda kāda koda lappuse ir tikusi izmantota. Windows vidē taisītai lappusei tas attiecīgi būtu:

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1257">

Daži lappušu veidošanas redaktori latviešu burtus kļūdaini aizstāj vai nu ar burtu decimālkodiem, vai arī ar burtu nosaukumiem, kas atbilst citai kodu tabulai. Apskatot šādu lappusi ar vienkāršu teksta redaktoru, vai arī izmantojot pārlūkprogrammas iespēju parādīt lappas ar visām komandām (Page source), latviešu burti redzami kā burtu nosaukumi. Piemēram, teksts „Ar šķērēm var arī griezt šķiņķi”, izskatīsis šādi:

Ar &#240;&#237;&#231;r&#231;m var ar&#238; griezt &#240;&#237;i&#242;&#237;i

Vai arī šadi:

Ar &eth;&iacute;&ccedil;r&ccedil;m var ar&icirc; griezt &eth;&iacute;i&ograve;&iacute;i

Šos burtus apzīmējumus jāpārtulko par parastiem burtiem. Tam var izmantot, piemēram, programmu [Arachnophilia]. Daži piemēri un citi iespējamie risinājumi aplūkojami šeit -->.


Saturs Iepriekšējā lappuse Lappas saturs Nākošā lappuse
Kļūda: Teksts nav noformēts atbilsoši iestādītajam rindkopas stilam
Piemērs
Paskaidrojums:  

Ja stils netiek aizvērts, tad nākamais stils pārmanto visu, kas nav pašam noteikts. Šīs iestādnes saglabājas kāmer vien netiek aizvērts stils. Rezultātā teksta noformējums atšķiras no sagaidītā.

Lai dotajā piemērā vieglāk būtu izsekot ievietotām un neievietojām komandām un tā sekām, šīs komandas ir redzamas tekstā. Atverošās komandas saturs redzams aiz, bet aizverošai – pirms attiecīgās komandas.


Saturs Iepriekšējā lappuse Lappas saturs Nākošā lappuse
Kļūda: Dažos pārlūkos pazūd attēli
Piemērs
Paskaidrojums:  

Pārbaudi, vai attēla ievietošanas komandā <IMG> nav ierakstīti parametri width un height bez vērtībām.


Saturs Iepriekšējā lappuse Lappas saturs Nākošā lappuse


priede.bf.lu.lv Bioloģijas fakultāte Datorklase Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
Pamatlapa BF Datorklase Sākums Raksti mums
Lappusi
«kludas.shtml»
veidoja
karlo@lanet.lv
2014.08.20-14:27
Lapa ir publicēta ar    CC    BY–SA    3.0 licenci. Ja lapā ir ietvertas daļas uz kurām attiecas cita licence, tas norādīts atsevišķi lapas tekstā.