Tabulas galvas piemērs


Sākumlapa

Apskaties šo lapu ar drukas priekšapskati.

Aiļu pirmā grupa Aiļu otrā grupa
1. aile2. aile3. aile4. aile5. aile
R1A1R1A2R1A3R1A4R1A5
R2A1R2A2R2A3R2A4R2A5
R3A1R3A2R3A3R3A4R3A5
R4A1R4A2R4A3R4A4R4A5
R5A1R5A2R5A3R5A4R5A5
R6A1R6A2R6A3R6A4R6A5
R8A1R8A2R8A3R8A4R8A5
R9A1R9A2R9A3R9A4R9A5
R10A1R10A2R10A3R10A4R10A5
R11A1R11A2R11A3R11A4R11A5
R12A1R12A2R12A3R12A4R12A5
R13A1R13A2R13A3R13A4R13A5
R14A1R14A2R14A3R14A4R14A5
R15A1R15A2R15A3R15A4R15A5
R16A1R16A2R16A3R16A4R16A5
R18A1R18A2R18A3R18A4R18A5
R19A1R19A2R19A3R19A4R19A5
R20A1R20A2R20A3R20A4R20A5
R21A1R21A2R21A3R21A4R21A5
R22A1R22A2R22A3R22A4R22A5
R23A1R23A2R23A3R23A4R23A5
R24A1R24A2R24A3R24A4R24A5
R25A1R25A2R25A3R25A4R25A5
R26A1R26A2R26A3R26A4R26A5
R28A1R28A2R28A3R28A4R28A5
R29A1R29A2R29A3R29A4R29A5
R30A1R30A2R30A3R30A4R30A5
R31A1R31A2R31A3R31A4R31A5
R32A1R32A2R32A3R32A4R32A5
R33A1R33A2R33A3R33A4R33A5
R34A1R34A2R34A3R34A4R34A5
R35A1R35A2R35A3R35A4R35A5
R36A1R36A2R36A3R36A4R36A5
R38A1R38A2R38A3R38A4R38A5
R39A1R39A2R39A3R39A4R39A5


Saturs Lappas saturs


priede.bf.lu.lv Bioloģijas fakultāte Datorklase Sākumlapa
Pamatlapa BF Datorklase Sākums
Lappusi
«gara_tabula.shtml»
veidoja
karlo@lanet.lv
2014.08.20-14:27
Lapa ir publicēta ar    CC    BY–SA    3.0 licenci. Ja lapā ir ietvertas daļas uz kurām attiecas cita licence, tas norādīts atsevišķi lapas tekstā.