Veidlapas, datu nosūtīšana


Sākumlapa Iepriekšējā lappuse Nākošā lappuseVeidlapu pamatuzbūve
Vienrindas teksta ievades lauks
Vairākrindu teksta ievades lauks
Izvēle (viena no daudzām)
Saraksts viena ieraksta izvēlei
Daudzizvēļu saraksts
Slēptie parametri
Datu nosūtīšana

Veidlapu pamatuzbūve

Datu nosūtīšanai no tīmekļa lapas uz serveri var izmantot veidlapas. Tās veido ar komandu <form> [..] </form>. Starp atverošo un aizverošo komandu var atrasties dažādu veida ievades un izvēles lauki, slēpti mainīgie, teksts, attēli un citas HTML lapas sastāvdaļas. Šai komandai ir pieejami vairāki parametri. Divi svarīgākie ir „action” un „method”. Ar „action” tiek norādīts uz kurieni tiks sūtītas veidlapas vērtības. Ja šo parametru nenorādu, ka saņēmējs tiek izmantota dotā lapa. Ar „method” tiek norādīts, vai parametri tiks iekļauti lapas adresē (būs redzami lietotājam, vērtība GET) vai tiks pārsūti „slēptā” veidā (vērtība PUT). Ja šo parametru nenorāda, tiek pieņemts, ka jāizmanto GET. Bez tā, ka ar GET sūtīti dati ir redzami, tiem ir kopējā apjoma ierobežojums. Toties šādi veidota adrese ir izmantojama kā grāmatzīme. Ar PUT var nosūtīt daudz lielāku datu apjomu. Tā kā pārsūtāmie dati nav redzami adrešu laukā, tad PUT jāizmanto veidlapās, ar kurām nosūta datus, kuru parādīšanās adrešu laukā būtu nevēlama, piemēram, paroles. Protams, šādi pārsūtot datus, vēl nenozīmē, ka kāds tos pa ceļam nevarētu apskatīt. Datu paslēpšanai nepieciešams izmantot atbilstošu pārraides protokolu, piemēram, https: un/vai vidi, piemēram, veidojot virtuālos privātos tīklus (VPN).

Vienas veidlapas ietvaros vienlaicīgi var atrasties gan vairāki viena veida, gan dažāda veida datu ievades/izvēles lauki.


Saturs Iepriekšējā lappuse Lappas saturs Nākošā lappuse

Vienrindas teksta ievades lauks

Teksta ievades lauku veido ar <input type="text" name="mainīgā_nosaukums">. Teksta lauks var būt tukšs, vai saturēt tekstu (value="Vecais teksts").

Piemērs:

	<input type="text" name="teksts" value="Rūķīšu cepure">

Saturs Iepriekšējā lappuse Lappas saturs Nākošā lappuse

Vairākrindu teksta ievades lauks

Teksta ievades lauku veido ar <textarea name="mainīgā_nosaukums"> [..] <textarea>. Teksta lauka izmēru var norādīt vai nu ar rindu (rows=n1) un aiļu (cols=n2) skaitu, vai, izmantojot CSS, norādot platumu un augstumu, piemēram, style="width:200px; height:40px;". Lauks var būt tukš vai arī tajā var jau būt kaut kas ierakstīts.

Piemērs:

	<textarea name="zinja" style="width:35em; height:6em;">
	Šis ir jau iepriekš piedāvāts teksts.
	</textarea>


Saturs Iepriekšējā lappuse Lappas saturs Nākošā lappuse

Izvēle (viena no daudzām)

Izvēli veido ar <input type="radio" name="mainīgā_nosaukums" value="mainīgā vērtība">. Vairākas izvēles vienā apvieno lietojot vinādu mainīgā nosaukumu. Vienu no izvēlēm var atzīmet kā izvēlētu tai pievienojot parametru checked.

Piemērs:

	<input type="radio" name="pusdienas" value="Sarkans ābols"> Ābols
	<br><input type="radio" name="pusdienas" value="Oranžs ķirbis"> Ķirbis
	<br><input type="radio" name="pusdienas" value="Zaļš gurķis" checked> Gurķis
	<br><input type="radio" name="pusdienas" value="Dzeltens tomāts"> Tomāts
Ābols
Ķirbis
Gurķis
Tomāts
Saturs Iepriekšējā lappuse Lappas saturs Nākošā lappuse

Saraksts viena ieraksta izvēlei

Sarakstu, no kura var izvēlēties vienu ierakstu, veido ar <select name="mainīgā_nosaukums"><option value="mainīgā vērtība">[..]</select>. Ja nav norādīts sarksta redzamais augstums (parametru size=n), tas darbojas kā nolaižamais saraksts.

Piemērs:

	<select name="valsts">
	  <option value="sēnes">Sēņu valsts</option>
	  <option value="augi">Augu valsts</option>
	  <option value="dzīvnieki">Dzīvnieku valsts</option>
	</select>

Saturs Iepriekšējā lappuse Lappas saturs Nākošā lappuse

Daudzizvēļu saraksts

Daudzizvēļu sarakstu, līdzīgi kā nolaižamo sarakstu, veido ar <select name="mainīgā_nosaukums" multiple><option value="mainīgā vērtība">[..]</select>. Galvenā atšķirība – jāieraksta parametrs multiple. Saraksta augstumu var norādīt ar parametru size=n.

Piemērs:

	<select name="augi" multiple size=5>
	  <option value="Lapu sūnas">Lapu sūnas</option>
	  <option value="Aknu sūnas">Aknu sūnas</option>
	  <option value="Staipekņi">Staipekņi</option>
	  <option value="Paparžaugi">Paparžaugi</option>
	  <option value="Kailsēkļi">Kailsēkļi</option>
	  <option value="Segsēkļi">Segsēkļi</option>
	</select>

Saturs Iepriekšējā lappuse Lappas saturs Nākošā lappuse

Slēptie parametri

Veidlapā iespējams iekļaut parametrus, kurus lietotājam nepiedāvā mainīt. Tie vienkārša lapas skatā nemaz nav redzami, bet tiek nosūtīti kopā ar pārējiem datiem. To veido tāpat kā teksta lauku, tikai kā veidu ierakstot hidden: <input type="hidden" name="mainīgā_nosaukums" value="mainīgā vērtība">.


Saturs Iepriekšējā lappuse Lappas saturs Nākošā lappuse

Datu nosūtīšana

Lai veidlapā sagatavotos datus varētu nosūtīt, lieto komandu <input type="submit" value="Teksts uz pogas virsmas">.

Piemērs:


Saturs Iepriekšējā lappuse Lappas saturs Nākošā lappuse


priede.bf.lu.lv Bioloģijas fakultāte Datorklase Sākumlapa
Pamatlapa BF Datorklase Sākums
Lappusi
«datu_suutishana.shtml»
veidoja
karlo@lanet.lv
2019.09.17-08:52
Lapa ir publicēta ar    CC    BY–SA    3.0 licenci. Ja lapā ir ietvertas daļas uz kurām attiecas cita licence, tas norādīts atsevišķi lapas tekstā.