Atskaites punkta nomaiņa relatīvai adresei

Šīs lapas sākumā ir ierakstīta HTML komanda BASE: <base href="http://priede.bf.lu.lv/parbf/">. Tā rezultātā pilnīgi visas relatīvās adreses par atskaites punktu ņem šajā komandā norādīto adresi. Tas attiecas gan uz norādēm, gan uz pievienotiem resursiem (attēliem, stilu lapām utt.). Ja lapā, piemēram, ieraksta norādi <a href=index.shtml>, tiks izveidota norāde uz lapu http://priede.bf.lu.lv/parbf/index.shtml, nevis patreizējā direktorijā esošo „index.shtml” failu.

Ja nebūtu norādīta BASE vērtība, tad tiktu parādīts patriezējās direktorijas esošais „index.shtml” fails. Lai varētu pardīt failus, kuru adresi negrb atvasināt no komandā BASE uzrādītās, jāraksta pilns ceļš, piemēram, <a href=http://priede.bf.lu.lv/studijas/datorklase/HTML/index.shtml>.

< Atpkaļ uz HTML aprakstu