Paskaidrojumi lietotājiem
[..][.]
Atlasīt failus pēc nosaukuma vai vārda:

 
Sagatavo lapu izdrukāšanai

03.02. Atdalīta teksta slānis ar WKT ģeometrijas lauku.


WKT – Well-Known Text

Jauna faila izveide.


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

Šajā piemērā atdalītā teksta faili tiks veidoti ar vienkāršu teksta redaktoru kā jauni faili. Failu pārvaldnieka logā vajadzīgajā direktorijā izveido jaunu teksta failu. Dotā sistēma šinī gadījumā automātiski atvērs vienkāršu teksta redaktoru, kurā būs iespējams izveidot atbilstošo failu.

!*

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

Lai vēlāk būtu viegli atpazīt, kāda veida dati ir dotajā failā, kā faila nosaukuma paplašinājums tiek lietots „wkt”.

!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

!


Punkti.


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

Ar WKT lauka palīdzību iespējams izveidot sešus dažāda veida ģeometriskos objektus. Vienā failā var atrasties tikai viena veida ģeometriskie objekti. Pirmajā piemērā tiek izveidoti trīs punktveida objekti:
ID|Apraksts|WKT
1|Pirmais punkts|POINT (2.5 3.0)
2|Otrais punkts|POINT (2 4.5)

Punktu definē ar vārdu POINT aiz kura iekavās tiek ierakstītas punkta koordinātas, kuras atdalītas ar tukšumu. Kā decimālatdalītājs jālieto punkts (to nosaka WKT formāts).

Šajā un turpmākjos piemēros kā atdalītājs tiek izmantots simbols „|”.

!


Jauna faila izveide.


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

!


Punktu pievienošana.


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

Jaunizveidoto failu pievieno kā atdalītā teksta slāni.

!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

Vispirms jāizvēlas izveidotais atdalītā teksta fails.

!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

Tā kā izveidotā faila nosaukumam nav ne TXT ne CSV paplašinājuma, pirmā brīdī tas nav redzams. No parādāmo failu saraksta jāizvēlas atbilstošais faila veids.

!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

Programma nav atpazinusi aiļu atdalītāju „|”. Tas janorāda ierakstot laukā Vienkāršs teksts (Plain character).

!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

Tā kā ģeometrisko objektu koordinātu lauka ailes nosaukums bija „WKT”, tas automātiski tika atpazīts. Pretējā gadījumā attiecīgais WKT lauks (WKT field) būtu bijis jāizvēlas no saraksta.

!


Pievienotie punkti


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

Šaja piemērā pirms nākamā slāņa pievienošanas tiks aizvērts iepriekšējais, lai labāk redzētu, kas ticis pievienots.

!


Punktu kopas


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

Nākamajā piemērā tiek izveidoti trīs punktu kopu objekti:
ID|Apraksts|WKT
1|Pirmā punktu kopa|MULTIPOINT (2 7.5, 2.5 7, 3 6.5)
2|Otrā punktu kopa|MULTIPOINT (4 7.5, 1 6.5)
3|Viens punkts punktu kopā|MULTIPOINT (3.5 3.5)

Punktu kopas definē ar vārdu MULTIPOINT aiz kura iekavās ieraksta dotajai kopai piederošo punktu koordinātas. Viena punkta koordinātas atdala ar tukšumu. Punktus savā starpā atdala ar komatu. Punktu kopai var piederēt arī tikai viens punkts.

Lai arī cik garš sanāk koordinātu saraksts, tam jāatrodas vienā rindā.

!*

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

!*

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

!


Pievienotās punktu kopas.


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

Lai varētu atšķirt dažādās punktu kopas, slāņa īpašībās jānomaina simboloģija.

!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

Var izvēlēties, lai katrs objekts tiktu rādīts ar savu simbolu.

!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

Dotajā attēlā var izšķirt trīs punktu kopas.

!


Līnijas


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

Nākamajā piemērā tiek izveidoti trīs līnijveida objekti:
ID|Apraksts|WKT
1|Pirmā līnija|LINESTRING (3.5 4, 4.5 6, 5.5 6.5)
2|Otrā līnija|LINESTRING (2 1, 2.5 2.5)

Līnijas definē ar vārdu LINESTRING aiz kura iekavas ieraksta līniju veidojošu punktu koordinātas. Viena punkta koordinātas atdala ar tukšumu. Punktus savā starpā atdala ar komatu.

!*

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

!*


Pievienotās līnijas.


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

!


Līniju kopas.


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

Nākamajā piemērā tiek izveidoti trīs līniju kopu objekti:
ID|Apraksts|WKT
1|Pirmā līniju kopa|MULTILINESTRING ((-0.5 2.5, 0 4), (1.5 7.5, 3 5.5))
2|Otrā līniju kopa|MULTILINESTRING ((1 1.5, 1.5 1, 2.5 4, 3.5 1, 4 2), (3 3.5, 3 4.5, 1 6), (7 6, 6 7))
3|Viena līnija līniju kopā|MULTILINESTRING ((0 1, 1 2, 0 3, 1.5 5))

Līniju kopas definē ar vārdu MULTILINESTRING aiz kura iekavās raksta atsevišķu līniju definējumus (katru savās iekavās). Arī tad, kad līniju kopa sastāv tikai no vienas līnijas, jālieto divkāršas iekavas.

!*


Līniju kopu pievienošana.


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

!*


Pievienotās līniju kopas.


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

Dotajā attēlā var izšķirt trīs līniju kopas.

!


Daudzstūri.


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

Nākamajā piemērā tiek izveidoti divi daudzstūri:
ID|Apraksts|WKT
1|Parasts daudzstūris|POLYGON ((4.5 5, 6.5 6, 5 4.5, 4.5 5))
2|Daudzstūris ar salu|POLYGON ((5 3, 7 3, 7 1, 5 1, 5 3), (6 1.5, 6.5 2.5, 5.5 2.5, 6 1.5))

Daudzstūri definē ar vārdu POLYGON aiz kura iekavās raksta daudzstūra un tā atsevišķu daļu virsotņu koordinātas. Gan paša daudzstūra gan atsevišķu to daļu (salu) virsotņu koordinātas raksta atsevišķas iekavās.

!*


Daudzstūra pievienošana.


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

!*


Pievienotie daudzstūri.


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

!


Daudzstūru kopas.


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

Nākamajā piemērā tiek izveidoti trīs daudzstūru kopu objekti:
ID|Apraksts|WKT
1|Pirmā daudzstūru kopa|MULTIPOLYGON (((4 3, 4 4, 5.5 4.5, 6 3.5, 4 3)), ((6 5, 8 4.5, 7.5 3, 6 5), (7 4.5, 7.5 4.5, 7.5 4, 7 4, 7 4.5)))
2|Viens daudzstūris daudzstūru kopā|MULTIPOLYGON (((0 1.5, 0.5 2, 0 2.5, -0.5 1.5, 0 1.5)))
3|Otra daudzstūru kopa|MULTIPOLYGON (((-0.5 7.5, 1 7, 0.5 6, 0 6.5, -0.5 7.5)), ((0 5, -0.5 4.5, 0.5 4, 1 5.5, 0 5)), ((1 4, 2 3.5, 0.5 3, 1 4)))

Daudzstūru kopas definē ar vārdu MULTIPOLYGON aiz kura iekavās raksta katra kopas daudzstūra koordinātas. Pievērsiet uzmanību iekavu skaitam un pielietojumam!!*


Daudzstūru kopu pievienošana.


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

!*


Pievienotās daudzstūru kopas.


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

Dotajā attēlā var izšķirt trīs daudzstūru kopas.

!


Izveidotie atdalītā teksta formāta faili.


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

!


Visi šajā piemērā izveidotie slāņi ar atšķirīgu simboloģiju.


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Kārlis Kalviškis

!

[..]

Apskati arī citus:


/ [*] [.]

Šajā albumā esošie attēli un teksti izmantojami, ja nav noteikts savādāk, ar CC-BY-SA (var izplatīt atsaucoties un nemainot nosacījumus) [3. ver.] licenci .

Lapa veidota ar «Attēlu albumu kopa» v.:6.05.13. [© 2018.11.12./21:42 karlo at lanet.lv]
--------- Veiksmīgu dienu! ---------