Latvijas Universitātes
Bioloģijas fakultāte
(!!! Šis ir fakultātes vecais serveris !!!)
Sākumlapa LU Bioloģijas fakultāte Studiju
materiāli
LU Raksti
Bioloģija
Olimpiāde
 
 

Domu doze


Šo lappušu īpašnieks neatbild par tekstu, kas sarakstīts, izmantojot šo programmu

Grupa: Fedora, CentOS

Atrasto ierakstu skaits: 3
Secība: v
Hi,
Your libraries used by LibreOffice is not compatible with libraries used by Blender :(
2017. gada 25. martā, 17:12Henry
* Atbildes un piebildes ->

For Fedora 23 it is resolved now.
2017. gada 27. martā, 11:14Zirneklitis
Lietoju Gnome. Pēc noklusējumu darbam ar failiem tiek izmantots Nautilus. Kā viņam iestāstīt, lai katra direktorija netiek atvērta jaunā logā?
2008. gada 18. februārī, 13:05Pēcis Beisikānis
* Atbildes un piebildes ->


Atver Nautilus, izvēlnē uzklišķini uz Edit/Prefernces. Konfigurācijas logā izvēlies kartiņu „Behavior”. Tur jātzīmē rindiņa „Always open in browser window” (Vienmēr atvērt pārlūka logā).

Vari noinstalēt «Thunar», kas, manuprāt, ir daudz parocīgāks grafiskais failu pārvaldnieks.

2008. gada 18. februārī, 13:23Maija Saprātiņa

Pieslēdzoties serverim interaktīvā režīmā, piemēram, ar PuTTY, ir virkne komandas, kuras var noderēt:

 • 7z – failu un direktoriju saspiedējs/atspiedējs;
 • ab – novērtē tīmekļa servera veiktspēju;
 • ac – pārāda cik ilgi esi serverī;
 • apropos – pēc uzdotā atslēgvārda sameklē pieejamās programmas;
 • cd – nomaina aktīvo direktoriju;
 • chattr – nomaina faila vai direktorijas atribūtus;
 • chgrp – nomaina faila vai direktorijas grupu;
 • chfn – nomaina uzziņas par lietotāju;
 • chmod – nomaina piekļuves tiesības failiem un direktorijām;
 • chown – nomaina failu un direktoriju īpašniekus;
 • chsh – nomaina ielogošanās vidi;
 • cmp – salīdzina failus;
 • cp – kopē failus vai direktorijas;
 • csplit – sadala failu daļās;
 • date – patreizējais laiks;
 • df – parāda servera disku aizņemtību;
 • diff – salīdzina failus;
 • dos2unix – pārvērš DOS/Mac teksta failus par UNIX formātam atbilstošiem;
 • exit – beidz darbu, aizver doto pieslēgumu;
 • file – sniedz uzziņas par failu vai direktoriju;
 • finger – uzziņas par lietotājiem;
 • getfacl – sniedz uzziņu par failiem un direktorijām;
 • grep – meklē failos rindiņas, kas satur uzdotos simbolus;
 • history – izdrukā izsaukto komandu sarakstu;
 • hostname – datora vārds;
 • info – palīdzības sistēma;
 • kill – pātrauc procesa darbu;
 • killall – pātrauc procesa darbu;
 • ln – izveido norādi uz failu vai direktoriju, piemēram, ln -s fails_vai_direktorija norādes_vārds. Tikai ar šo komandu iespējams izveidot simbolisko norādi ar relatīvo adresi, kas nepieciešams, ja šī norāde tiek veidota 'groza' vai 'kurvja' ietvaros. Dažādi failu pārvaldnieki veido norādes ar absolūtām adresēm, kuras nestrādā ne fakultātes vietēja tīklā, ne internetā;
 • locate – meklē uzdoto failu;
 • logname – pasaka, kas esi;
 • ls – failu un direktoriju saraksts;
 • lsattr – parāda faila vai direktorijas atribūtus;
 • man – parāda programmas rokasgrāmatu, piemēram, 'man passwd' (bez apostrofiem) parāda paroles nomaiņas komandas rokasgrāmatu. Pārvietajas pa rokasgrāmatu ar bultiņām. Rokasgrāmatu aizver nospiežot [Q] taustiņu;
 • mc – izsauc «Midnigt Commander» failu pārvaldnieku. Šo programmu aizver ar [F10];
 • md5sum – pārbauda un aprēķina failu kontrōlsummas;
 • mkdir – izveido direktoriju;
 • more – sadala tekstu pa ekrāniem;
 • mv – pārsauc vai pārvieto failus;
 • nano – teksta redaktors;
 • nslookup – ļauj aptaujāt DNS. No programmas iziet uzrakstot 'exit';
 • passwd – ļauj nomainīt paroli;
 • ping – pārbauda kāda cita datora sasniedzamību. Programmas darbu pārtrauc ar [Ctrl]_[C];
 • pgrep – parāda procesus, kas atbilst noteiktai pazīmei;
 • pkill – pārtrauc procesus, kas atbilst noteiktai pazīmei;
 • ps – parāda patreizējos procesus;
 • pwd – parāda aktīvo direktoriju;
 • rm – dzēš failus un direktorijas;
 • rmdir – dzēš direktorijas (tukšas);
 • script – pieraksta visu, ko dari;
 • sdiff – salīdzina divus failus;
 • shred – iznīcina failu neatgriezeniski;
 • split – sadala failu daļās;
 • stat – uzziņas par failiem;
 • time – uzrāda programas izpildes laiku;
 • top – parāda aktīvos procesus;
 • touch – izmaina failu laika marķējumus;
 • traceroute – izseko ceļu līdz citam datoram;
 • uname – patreizējā sistēma;
 • unix2dos – pārveido UNIX formāta teksta failus par DOS formāta;
 • uptime – cik ilgi dators nav restartēts;
 • vim – teksta redaktors;
 • wc – vārdu skaits failā;
 • whatis – komandas apraksts vienārindiņā;
 • whereis – uzrāda, kur atrodas programma;
 • which – uzziņas par komandu;
 • who – uzziņas par patreiz aktīviem lietotājiem;
 • whois – uzziņas par domeiniem;
 • write – aizraksta citam aktīvam lietotājam.

Komandu pilnu aprakstu variet izlasīt lietojot man komandu.

Komandas, kuru nozīme nav īsti izprotama nevajag lietot!

Lai komandrindā redzētu jau lietotās komandas, var lietot klaviatūras bultiņas uz augšu un leju.

UNIX-veidīgie datori failu, direktoriju un komandu vārdos atšķir lielos no mazajiem burtiem.

2007. gada 3. maijā, 11:35Zirneklītis
* Atbildes un piebildes ->

Noderīgas komandas, ja lietotājam ir pašam savs Linux dators:
e2fsck – pārbauda failu sistēmas veselību;
fsck – pārbauda failu sistēmas veselību;
smartctl – pārbauda disku veselību;
e2label – ļauj izveidot diska sadaļas (partition) vārdu (label);
tune2fs – ļauj izmainīt dažādus diska sadaļas parametrus.
2007. gada 1. jūnijā, 6:21Zirneklītis

Ar lietotājiem saistītas komandas:
 • adduser – pievieno sistēmai jaunu lietotāju;
 • chfn – nomaina uzziņas par lietotāju;
 • chown – nomaina failu un direktoriju īpašniekus;
 • groupadd – pievieno sistēmai jaunu grupu;
 • groupdel – izdzēš grupu;
 • groupmod – maina grupu parametrus;
 • useradd – pievieno sistēmai jaunu lietotāju;
 • userdel – izdzēš lietotāju;
 • usermod – maina lietotāja konta parametrus. Piemēram, lai pievienotu lietotāju kādai grupai, neizmetot no jau esošām, var lietot komandu usermod -a -G grupa lietotājs
2007. gada 4. augustā, 10:02Zirneklītis

Kas ir relatīvās un kas ir ...
2007. gada 6. augustā, 13:23Pēcis Beisikānis
Turpinājums šeit -» ...

Ja nepieciešams sadalīt lielu failu mazos gabaliņos, var izmantot komandu split, piemēram, komanda:

split –b 900m lielais.fails gabalins

sadalīs failu 'lielais.fails' 0,9 Gb lielos gabaliņos veidojot secīgi failus 'gabalinsaa', 'gabalinsab', 'gabalinsac' u.t.t. Gabaliņu izmērus var norādīt baitos (b),kilobaitos (k) un megabaitos (m).

Gabaliņus salipināt kopā var ar komandu cat. Šinī gadījumā var rakstīt:

cat gabalins* > atjaunots.fails

Var, protams, norādīt katru gabaliņu atsevišķi:

cat gabalinsaa gabalinsab gabalinsac > atjaunots.fails

Šeit jāpiemin arī komanda tac, kura ļauj nokopēt faila (-u) saturu ačgārnā secība. Pēc noklusējuma kā dalītājs tik izmantoto pāreja uz jaunu rindu (var tikt izmantoti arī citi dalītāji). Rezultātā pirmā rinda kļūst par beidzamo un otrādi.

2010. gada 19. februārī, 8:32Zirneklītis
Atrasto ierakstu skaits: 3
Sākumlapa LU LUIS Dabas dati

8.01.00.beta
  Latvijas Universitāte LU IT serviss LUIS Dabas dati
8.01.00.beta pēdējās izmaiņas: