Latvijas Universitātes
Bioloģijas fakultāte
(!!! Šis ir fakultātes vecais serveris !!!)
Sākumlapa LU Bioloģijas fakultāte Studiju
materiāli
LU Raksti
Bioloģija
Olimpiāde
 
 

Domu doze


Šo lappušu īpašnieks neatbild par tekstu, kas sarakstīts, izmantojot šo programmu

Grupa: Programmas un komandas, kas pieejamas serverī

Atrasto ierakstu skaits: 9
Secība: v

Tikko sev atklāju komandu, ar kura izdrukāt kalendāru teksta formā. Ierakstot
cal
uz ekrāna tiek izdrukāts patreizējā mēneša kalendārs ar izceltu šīsdienas datumu. Ja nepieciešams kalendāru citā valodā, nekā dotā lietotāja izvēlētā sistēmas pamatvaloda, tad to var nomainīt ar komandu export, piemēram:


[@priede ~]$ export LC_ALL=lv_LV.UTF-8
[@priede ~]$ cal -m -3
februāris 2011 marts 2011 aprīlis 2011
P  O  T  C  Pk S  Sv P  O  T  C  Pk S  Sv P  O  T  C  Pk S  Sv
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
28 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

Gribi 2012. gada kalendāru? Tad tā arī raksti: cal -m 2012. Protams, rezultātu var izvadīt arī teksta failā, piemēram, cal -m -y > shii_gada_kalendaars.txt.

2011. gada 11. martā, 6:57Zirneklītis
Atbildes un piebildes ->
Serverī pieejamas divas jaunas komandas – uuenview un uudeview. Šis komandas ļauj kodēt un atkodēt uuencoding, xxencoding, yEnc un base-64 encoding (MIME) formātā.
2009. gada 29. martā, 16:08Zirneklītis
Atbildes un piebildes ->

Dažreiz ir nepieciešams nomainīt piekļuves tiesības visiem direktorijā esošajiem failiem, kā arī apakšdirektorijām. Piemēram, lai visi visu var redzēt, bet labot var tikai īpašnieks. To ātri un ērti var izdarīt no komandrindas izpildot secīgi trīs komandas:

 • Nomainām īpašniekus:
  chown -R lietotajs:grupa direktorija
 • Uztaisām visu tikai lasīšanai:
  chmod -R 644 direktorija
 • Atļaujam skatīt direktoriju saturu:
  chmod -R a+X direktorija
2009. gada 19. martā, 10:48Zirneklītis
Atbildes un piebildes ->
Priedē pievienota jauna programma – lynx. Tas ir teksta ekrāna pārlūks.
2009. gada 8. janvārī, 7:39Zirneklītis
Atbildes un piebildes ->
Kas ir relatīvās un kas ir absolūtās atsauces?
2007. gada 6. augustā, 13:23Pēcis Beisikānis
* Atbildes un piebildes ->
Šis ir kā turpinājums citam jautājumam ...

Relatīvās atsauces par faila atrašanās vietas sākumpunktu pieņem esošo direktoriju. Absolūtās atsauces gadījumā sākumpunkts ir pamat- (saknes) direktorija. Vislabāk to parādīt ar piemēru. Ja, esot direktorijā Kursi (1. att.), vajag norādīt uz direktoriju BF_info, tad:

 • absolūtā atsauce ir
  /noliktava/ftp/grozs/Fakultate/BF-info/
 • relatīvā atsauce ir
  ../Fakultate/BF_info/

Divi punkti (..) nozīmē direktorija uz augšu (mātes direktorija). Vēl tiek izmantots viens punkts (.), kurš apzīmē esošo direktoriju.


1. attēls
/-
"
|
+-/noliktava/-
| "
" |
+-/ftp/-
| "
" |
+-/grozs/-
| "
" |
+-/Fakultate/-
| "
| |
| +-/BF_info/
" |
| "
|
+-/Kursi/-
|
"
2007. gada 6. augustā, 14:11Maija Saprātiņa

Ja arī pirmajā brīdi liekas, ka ir vienalga, kā pierakstīt šo ceļu, tad aplūkojiet 2. attēlā, kā 'grozs' izskatās no tīmekļa:
http://priede.bf.lu.lv/grozs/
ftp://priede.bf.lu.lv/grozs/

Direktorija 'grozs' uzreiz ir pirmās pakāpes apakšdirektorija. Ja būsit pierakstījuši ceļu kā absolūto atsauci, tad, protams, nekas netiks atrasts. Relatīvā atsauce strādās kā pienākas.


2. attēls
/-
"
|
+-/grozs/-
| "
" |
+-/Fakultate/-
| "
| |
| +-/BF_info/
" |
| "
|
+-/Kursi/-
|
"
2007. gada 7. augustā, 17:17Maija Saprātiņa

Ar komandu man apskatāmās rokas grāmatas ir iespējams arī sagatavot izdrukāšanai. Lai izveidotu šādu izdrukājamu rokas grāmatu, jāizsauc komanda man ar parametru -t, piemēram, lai izveidotu izdrukājamu rokas grāmatu par paroles nomaiņu, ievadiet komandu:
man -t passwd > passwd.ps

Šādi aktīvajā direktorijā tiks radīts PostScrit formāta fails 'passwd.ps'. Šo failu jātvelk uz vietējā datora. Ja ir pieejama PostScript drukas iekārta, sagatavoto failu var pa taisno izdrukāt. Ja tādas drukas iekārtas nav, tad visērtāk šo failu pārvērst par pdf dokumentu, kas viegli izdarāms ar programmas «PDFCreator» palīdzību.

2007. gada 4. maijā, 12:21Zirneklītis
Atbildes un piebildes ->

Pieslēdzoties serverim interaktīvā režīmā, piemēram, ar PuTTY, ir virkne komandas, kuras var noderēt:

 • 7z – failu un direktoriju saspiedējs/atspiedējs;
 • ab – novērtē tīmekļa servera veiktspēju;
 • ac – pārāda cik ilgi esi serverī;
 • apropos – pēc uzdotā atslēgvārda sameklē pieejamās programmas;
 • cd – nomaina aktīvo direktoriju;
 • chattr – nomaina faila vai direktorijas atribūtus;
 • chgrp – nomaina faila vai direktorijas grupu;
 • chfn – nomaina uzziņas par lietotāju;
 • chmod – nomaina piekļuves tiesības failiem un direktorijām;
 • chown – nomaina failu un direktoriju īpašniekus;
 • chsh – nomaina ielogošanās vidi;
 • cmp – salīdzina failus;
 • cp – kopē failus vai direktorijas;
 • csplit – sadala failu daļās;
 • date – patreizējais laiks;
 • df – parāda servera disku aizņemtību;
 • diff – salīdzina failus;
 • dos2unix – pārvērš DOS/Mac teksta failus par UNIX formātam atbilstošiem;
 • exit – beidz darbu, aizver doto pieslēgumu;
 • file – sniedz uzziņas par failu vai direktoriju;
 • finger – uzziņas par lietotājiem;
 • getfacl – sniedz uzziņu par failiem un direktorijām;
 • grep – meklē failos rindiņas, kas satur uzdotos simbolus;
 • history – izdrukā izsaukto komandu sarakstu;
 • hostname – datora vārds;
 • info – palīdzības sistēma;
 • kill – pātrauc procesa darbu;
 • killall – pātrauc procesa darbu;
 • ln – izveido norādi uz failu vai direktoriju, piemēram, ln -s fails_vai_direktorija norādes_vārds. Tikai ar šo komandu iespējams izveidot simbolisko norādi ar relatīvo adresi, kas nepieciešams, ja šī norāde tiek veidota 'groza' vai 'kurvja' ietvaros. Dažādi failu pārvaldnieki veido norādes ar absolūtām adresēm, kuras nestrādā ne fakultātes vietēja tīklā, ne internetā;
 • locate – meklē uzdoto failu;
 • logname – pasaka, kas esi;
 • ls – failu un direktoriju saraksts;
 • lsattr – parāda faila vai direktorijas atribūtus;
 • man – parāda programmas rokasgrāmatu, piemēram, 'man passwd' (bez apostrofiem) parāda paroles nomaiņas komandas rokasgrāmatu. Pārvietajas pa rokasgrāmatu ar bultiņām. Rokasgrāmatu aizver nospiežot [Q] taustiņu;
 • mc – izsauc «Midnigt Commander» failu pārvaldnieku. Šo programmu aizver ar [F10];
 • md5sum – pārbauda un aprēķina failu kontrōlsummas;
 • mkdir – izveido direktoriju;
 • more – sadala tekstu pa ekrāniem;
 • mv – pārsauc vai pārvieto failus;
 • nano – teksta redaktors;
 • nslookup – ļauj aptaujāt DNS. No programmas iziet uzrakstot 'exit';
 • passwd – ļauj nomainīt paroli;
 • ping – pārbauda kāda cita datora sasniedzamību. Programmas darbu pārtrauc ar [Ctrl]_[C];
 • pgrep – parāda procesus, kas atbilst noteiktai pazīmei;
 • pkill – pārtrauc procesus, kas atbilst noteiktai pazīmei;
 • ps – parāda patreizējos procesus;
 • pwd – parāda aktīvo direktoriju;
 • rm – dzēš failus un direktorijas;
 • rmdir – dzēš direktorijas (tukšas);
 • script – pieraksta visu, ko dari;
 • sdiff – salīdzina divus failus;
 • shred – iznīcina failu neatgriezeniski;
 • split – sadala failu daļās;
 • stat – uzziņas par failiem;
 • time – uzrāda programas izpildes laiku;
 • top – parāda aktīvos procesus;
 • touch – izmaina failu laika marķējumus;
 • traceroute – izseko ceļu līdz citam datoram;
 • uname – patreizējā sistēma;
 • unix2dos – pārveido UNIX formāta teksta failus par DOS formāta;
 • uptime – cik ilgi dators nav restartēts;
 • vim – teksta redaktors;
 • wc – vārdu skaits failā;
 • whatis – komandas apraksts vienārindiņā;
 • whereis – uzrāda, kur atrodas programma;
 • which – uzziņas par komandu;
 • who – uzziņas par patreiz aktīviem lietotājiem;
 • whois – uzziņas par domeiniem;
 • write – aizraksta citam aktīvam lietotājam.

Komandu pilnu aprakstu variet izlasīt lietojot man komandu.

Komandas, kuru nozīme nav īsti izprotama nevajag lietot!

Lai komandrindā redzētu jau lietotās komandas, var lietot klaviatūras bultiņas uz augšu un leju.

UNIX-veidīgie datori failu, direktoriju un komandu vārdos atšķir lielos no mazajiem burtiem.

2007. gada 3. maijā, 11:35Zirneklītis
* Atbildes un piebildes ->

Noderīgas komandas, ja lietotājam ir pašam savs Linux dators:
e2fsck – pārbauda failu sistēmas veselību;
fsck – pārbauda failu sistēmas veselību;
smartctl – pārbauda disku veselību;
e2label – ļauj izveidot diska sadaļas (partition) vārdu (label);
tune2fs – ļauj izmainīt dažādus diska sadaļas parametrus.
2007. gada 1. jūnijā, 6:21Zirneklītis

Ar lietotājiem saistītas komandas:
 • adduser – pievieno sistēmai jaunu lietotāju;
 • chfn – nomaina uzziņas par lietotāju;
 • chown – nomaina failu un direktoriju īpašniekus;
 • groupadd – pievieno sistēmai jaunu grupu;
 • groupdel – izdzēš grupu;
 • groupmod – maina grupu parametrus;
 • useradd – pievieno sistēmai jaunu lietotāju;
 • userdel – izdzēš lietotāju;
 • usermod – maina lietotāja konta parametrus. Piemēram, lai pievienotu lietotāju kādai grupai, neizmetot no jau esošām, var lietot komandu usermod -a -G grupa lietotājs
2007. gada 4. augustā, 10:02Zirneklītis

Kas ir relatīvās un kas ir ...
2007. gada 6. augustā, 13:23Pēcis Beisikānis
Turpinājums šeit -» ...

Ja nepieciešams sadalīt lielu failu mazos gabaliņos, var izmantot komandu split, piemēram, komanda:

split –b 900m lielais.fails gabalins

sadalīs failu 'lielais.fails' 0,9 Gb lielos gabaliņos veidojot secīgi failus 'gabalinsaa', 'gabalinsab', 'gabalinsac' u.t.t. Gabaliņu izmērus var norādīt baitos (b),kilobaitos (k) un megabaitos (m).

Gabaliņus salipināt kopā var ar komandu cat. Šinī gadījumā var rakstīt:

cat gabalins* > atjaunots.fails

Var, protams, norādīt katru gabaliņu atsevišķi:

cat gabalinsaa gabalinsab gabalinsac > atjaunots.fails

Šeit jāpiemin arī komanda tac, kura ļauj nokopēt faila (-u) saturu ačgārnā secība. Pēc noklusējuma kā dalītājs tik izmantoto pāreja uz jaunu rindu (var tikt izmantoti arī citi dalītāji). Rezultātā pirmā rinda kļūst par beidzamo un otrādi.

2010. gada 19. februārī, 8:32Zirneklītis
Atrasto ierakstu skaits: 9
Sākumlapa LU LUIS Dabas dati

8.01.00.beta
  Latvijas Universitāte LU IT serviss LUIS Dabas dati
8.01.00.beta pēdējās izmaiņas: