Domu doze

Domu doze

Sākumlapa

Meklēt

Jaunumi

BSA

Latvijas Valsts Bioloģijas olimpiāde

Uzskates materiāli

Noderīgas grāmatas

Pieredzes apmaiņa

BSA fotoalbums

Latvijas Dabas fotoalbums

Noderīgas norādes

Guest Book


The owner of this web server is not responsible for any kind of a text published with this script

Group: Events

[<< Previous page] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] 82 [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [Next page>>] Records in this group: 870
Order: ^

Latvijas Dabas muzejā Dālijas

Latvijas Dabas muzejā no 9. līdz 12. septembrim būs apskatāma izstāde „Dālijas rudens krāsās", kas organizēta sadarbībā ar Rīgas Dārzkopības un biškopības biedrības Dāliju audzētāju sekciju. Izstādē interesentiem būs iespēja apskatīt rudens krāsu bagātību, kas izaudzēta dārzos Latvijā, saņemt speciālistu konsultācijas un padomus dāliju audzēšanā.

Ja vien laika apstākļi būs labvēlīgi, kā tas ir šajā nedēļa solīts, kad steidzam baudīt atvasaru, izstādē būs redzams arī kāds jaunums dāliju šķirņu daudzveidībā. Savas ziedu kolekcijas izstādā izrādīs dāliju audzētāji – Rita Zaļā, Rita Bumbiere, Maija Breikša, Aivars Baroniņš, Helga Ancāne, Alvis Vītols, kā arī LU Botāniskais dārzs un Nacionālais Botāniskais dārzs.

Dālijas pārsteidz ar daudzveidību un krāsu harmoniju. Tās var būt milzīgas un labi ja sprīdi augstas. Mazākie ziedi – no 3 cm, bet lielākie – starainie un bārkšainie ziedi – līdz pat 40 cm diametrā, dažam labam tie pat atgādina cepures. Runājot par dāliju šķirnēm – pomponu dālijas esot visizturīgākās.

Dālijas ir vieni no skaistākajiem ziediem un salīdzinoši viegli audzējamas, taču darbiņš jāieliek – tām vajadzīgs mitrums, pavasarī samēslota augsne, tad augs labi. Bet nedrīkst aizmirst, ka ar tām jāparunājas, jāizgriež ar šķērēm vecie ziedi, citādi var nemaz neveidot jaunus. Dālijām patīk mīlestība, patīk, ka ar viņām čubinās. Latvijā dālijas audzē jau kopš 19. gadsimta, bet to dzimtene ir Meksika.

Vairāk informācijas, zvanot pa tālruni: 67356025 vai dāliju audzētājam Aivaram Baroniņam: 67616103.

Izstāde aplūkojama 2. stāva izstāžu zālē, atklāšana 9. septembrī plkst. 12:00.

Laipni aicināti Latvijas Dabas muzejā – Rīgā, Kr. Barona ielā 4!

Informāciju sagatavoja:
Lāsma Vagoliņa
Latvijas Dabas muzeja Sabiedrisko attiecību un izstāžu nodaļas speciālisteTālr. 67356025.
9, 2010, 3:26Zirneklītis
Answers and Comments ->
Attached file: ielugums.jpg


Jaunajā sezonā Dabas muzejā turpināsies lekciju cikls „Par cilvēkiem un ne tikai..”

Latvijas Dabas muzejā, pēc vasaras pārtraukuma, katra mēneša otrajā ceturtdienā un ceturtajā svētdienā sāksies lekciju cikls „Par cilvēkiem un ne tikai..”. Klausītāji uzzinās gan par Latvijas dabas attīstību pēc leduslaikmeta un par senākiem Latvijas teritorijas iedzīvotājiem, gan arī par dažādiem evolūcijas jautājumiem.Ceturtdien, 9. septembrī plkst. 18.00 interesenti tiek aicināti uz lekciju „Rīgas senākā vēsture”, kas ir veltīta Rīgai un Rīgas tuvākai apkaimei.

Rīga atrodas vienā no zemākajām vietām visā Latvijas teritorijā. Veidojoties Baltijas jūrai gadu tūkstošu garumā vairākas reizes mainījās ūdens līmenis, tāpēc Rīgas teritorija un tās tuvākā apkārtne daudzkārt tika appludināta.

Jūras ūdeņiem spiežoties dziļāk sauszemē un atkal atkāpjoties mainījās Daugavas ieteces vieta, kā arī tās salu platības. Neskatoties uz mainīgiem vides apstākļiem, no senseniem laikiem cilvēki apdzīvoja šo teritoriju, par ko liecina vairāki atradumi – daži no tiem glabājas Latvijas Dabas muzejā.

Seno rakstu avotos Rīgas dibinātāja loma atdota bīskapam Albertam. Vai tas tā ir? Atbildi uz šiem un citiem jautājumiem varēs uzzināt lekcijā.

Atkārtojumā lekciju būs iespēja noklausīties 26. septembrī plkst. 13.00.

Lekcijām var pieteikties arī skolnieku grupas, vienojoties par tikšanās laikiem.Aicinām atrast zināmo nezināmajā!

Sīkāka informācija: tālr. 67356030

Informāciju sagatavoja Lāsma Vagoliņa
Latvijas Dabas muzeja Sabiedrisko attiecību un izstāžu nodaļas speciāliste
9, 2010, 3:51Zirneklītis
Answers and Comments ->


Biotehnoloģiju mākslas izstāde
„LABOŠANAS DARBU KOLONIJĀ. Ķermeniskā rakstība“

09.09. – 22.09.2010.
Latvijas Zinātāņu akadēmijas ēkā
(Akadēmijas laukums 1, Rīga)
3. stāva priekštelpā.

Atvērts O,T, C, P, S no plkst. 10.00 – 17.00, ieeja bezmaksas

Biotehnoloģiju māksla ir termins, ko radījis viens no šī virziena pionieriem – Eduardo Kacs (Eduardo Kac) – 1997. gadā, ar to apzīmējot mākslu, kuras objekts ir dzīvā matērija – cilvēks, dzīvnieks, mikroorganisms, asinis, proteīns, DNS, u.tml. un kuras rīks ir nevis ota un krāsa, bet gan biotehnoloģijas – darba metodes un paņēmieni, kurus savā praksē izmanto zinātnieki laboratorijās.

Tā kā bioloģija un biotehnoloģijas mūsdienās attīstās ļoti strauji un ieņem arvien lielāku lomu ikdienas dzīvē, ir nepieciešams reflektēt par to ne tikai no tradicionāliem – ētikas vai jurisprudences – skatupunktiem, bet arī no radošāka izmantojuma iespējām, ko piedāvā tieši mākslas un literatūras prakse.

Projekts „LABOŠANAS DARBU KOLONIJĀ. Ķermeniskā rakstība” ir pirmais biomākslas projekts, kas ir realizēts Latvijā, sadarbojoties Latvijas Mākslas akadēmijas mākslas vēstures doktorantei un Latvijas Universitātes Filozofijas un Bioloģijas fakultātes doktorantiem, kā arī vairākiem neatkarīgiem māksliniekiem. Divu gadu garumā ir realizēti vairāki projekta etapi – sākot no izpētes un eksperimentālas darbības ar bioloģisko materiālu, līdz pat atvērtiem semināriem Latvijas augstskolu studentiem vairāku nedēļu garumā. No 9. līdz 22. septembrim notiekošā izstāde Zinātņu akadēmijā ir noslēdzošais posms, kurā ir paredzēts prezentēt skatītājiem projekta ietvaros gūtos rezultātus.

Koncepcija.

Ieceres pamatā ir interese par iespējām interpretēt literatūru ar mūsdienu zinātnes piedāvāto līdzekļu klāstu. Par centrālo intereses objektu ir izvēlēts 20. gs. modernisma mākslinieku un literātu ieviestais jēdziens ‘automātiskā rakstība’ un konkrēti –Franca Kafkas (1883-1924) stāsts „Labošanas darbu kolonijā” (Latviski izdots: Francs Kafka. Stāsti. – apgāds „Atēna”, 2001.), kurā ir aprakstīta īpaša mehāniska soda ierīce, kas noziedznieka miesā ieraksta morālus vēstījumus, piemēram: „Esi taisnīgs!”. Automātiskās rakstības nojēgums F. Kafkas daiļradē tiek aizstāts ‘rakstīšanu ķermenī’ un projekta „Labošanas darbu kolonijā. Ķermeniskā rakstība” mērķis ir izzināt, kā izmainās literārā darba satura nozīme un tā uztvere un kā mainās literatūras un realitātes attiecības, ja ar biotehnoloģiju palīdzību mehāniska ‘rakstīšana ķermenī’ tiek pārnesta citā dimensijā – ķermeniskajā rakstībā, proti, kad ķermenis pats kļūst par ‘soda mašīnu’ un tās dzīvības process ir ekvivalents rakstīšanas procesam; vairošanās un ‘kolonijas’ veidošanās bioloģiskā nozīmē sakrīt ar ‘soda kolonijas’ veidošanos literārā un institucionālā nozīmē.

„Esi taisnīgs” vēstījums ir transkribēts DNS ‘valodā’ – katram burtam atbilst noteikts DNS ‘kods’. Rakstot vēstījumu – ir jāveic teksta „pārtulkošana” DNS kodā. Rezultātā teksts kļūst par ģenētisku informāciju, kura ievieto baktērijā. Šūnām daloties, minētais kods tiek pārkopēts jaunajās baktērijās, tātad ar rakstīšanu no darbosies pats ķermenis kā tāds. Ir paredzams, ka ilgākā laika posmā, līdz ar mutācijām DNS, mainīsies arī teksts, taču šīs izmaiņas būs radušās bez apziņas pastarpinājuma, tādējādi piedāvājot radikāli jaunu „automātiskās rakstības” paveidu.

Kopumā šis projekts norāda uz bioloģijas un mākslas disciplīnu saskares punktiem un rezultātiem, ko tā var radīt.

Izstādes norises laikā ir paredzētas publiskas lekcijas, kuru ietvaros interesenti tiks iepazīstināti ar baktērijas Escherichia coli (zarnu nūjiņa) ģenētiku un gēnu inženierijas metodēm, kas tika izmantotas projekta ietveros (atslēgas vārdi: ģenētiskais kods, vektori, E. coli, DNS modificēšanas iespējas, baktēriju transformācija, pozitīvo klonu atlase), kā arī tiks sniegts īss ieskats Kafkas stāsta rosinātajā estētiskajā, ētiskajā un literatūrzinātniskajā problemātikā un tās iespējamajos risinājumos.

Lekcijas notiks 10., 11., 15., 17., 21., 22. septembrī, laikā no 15:00 – 17:00. Interesentiem vēlams iepriekš pieteikties, rakstot uz adresi: maksla.biologija@gmail.com un norādot vēlamo apmeklējuma datumu.

Informācija par dalībniekiem:
 • idejas autori: mag.filz. Ainārs Kamoliņš, mag. biol. Jānis Liepiņš
 • kuratore: mag.art. Iliana Veinberga
 • molekulārās bioloģijas eksperiments: Jānis Liepiņš, Agnese Kokina, Māris Lazdiņš.
 • ekspozīcijas iekārtojums: Māris Grosbahs (skaņa: Voldemārs Johansons, animācija: Ģirts Jaunarājs, video: Māris Grosbahs)
 • Izstādes atbalstītāji: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte, Latvijas Mākslas akadēmija, „Rix-c”, biedrība „Serde”, biedrība „Demonstrācija”.
 • Teksts: Iliana Veinberga, Ainārs Kamoliņš
 • epasts: maksla.biologija@gmail.com
 • tālr: 371 22005676 vai 371 29158052
14, 2010, 15:22Jānis Liepiņš
maksla.biologija at gmail.com
Answers and Comments ->


Latvijas Dabas muzejā tradicionālā sēņu izstāde

No 15. līdz 19. septembrim notiks tradicionālā Dabas muzeja rīkotā izstāde „Sēņu dienas", kurā ikviens interesents tiek aicināts iepazīt Latvijas sēņu daudzveidību un konsultēties ar speciālistiem par visdažādākajiem sēņu jautājumiem. Izstādes veidošanā aicinām piedalīties arī apmeklētājus – paņemot līdzi savas salasītās nepazīstamās sēnes.

Salīdzinājumā ar pagājušo gadu – atzīst speciālisti – sēņu ir daudz vairāk, kas izskaidrojams ar labvēlīgajiem apstākļiem sēņu augšanai – pietiekamo mitruma un siltuma daudzumu.

Šogad izstādē prognozējama liela sēņu daudzveidība, tomēr nekad nevar zināt, kas groziņā tiks salasīts. Lai papildinātu izstādi ar jaunām sēnēm, Dabas muzeja darbinieki no rītiem dosies sēņot, nodrošinot katrai dienai jaunus eksponātus, kas izstādes laiku darīs interesantu un pārsteigumiem bagātu ikvienam apmeklētājam.

Izstādē būs apskatāmas gan tādas visiem labi zināmās ēdamās sēnes kā gailenes, dažādu sugu bērzlapes, baravikas, gan indīgās sēnes – mušmires, gan aizsargājamās sēnes. Mazie sēņotāji varēs pētīt sēnes ar lupas palīdzību, iepazīties ar „Sēņu alfabētu”, kā arī uzzīmēt savu mīļāko sēni.

Izstādes laikā 1. līdz 6. klašu skolēniem muzejs piedāvā apmeklēt nodarbības „Sēņu raibā pasaule”, kurās būs iespēja iepazīties ar sēņu pasaules daudzveidību. Nodarbībām pieteikties pa tālr.: 67356051 vai 67356039.

Dabas muzeja speciālisti aicina sēņotājus ievērot: lasīt drīkst tikai pazīstamas sēnes, jo nav tādu pazīmju, pēc kurām varētu noteikt, vai sēne ir ēdama vai nav. Salasītās sēnes nedrīkst glabāt ilgi nepiemērotos traukos, jo tās ātri bojājas un tādā veidā var saindēties pat ar ēdamām sēnēm. Saudzējot dabu un domājot par nākamo gadu sēņu ražu, nebojāt meža zemsedzi.


Jūs Interesē sēņu pasaule? Aicinām pieteikties dalībai Latvijas Mikologu biedrībā. Vairāk informācijas, zvanot biedrības vadītājai Diānai Meierei: 67356051 e-pasts: diana. meiere at ldm. gov. lv vai mikologu. biedriba aat inbox. lv

Izstāde aplūkojama 2. stāva izstāžu zālē, atklāšana 15. septembrī plkst. 10:00.

Laipni aicināti Latvijas Dabas muzejā – Rīgā, Kr. Barona ielā 4!
  Pagarinātie izstādes darba laiki:
  • 17. septembris 10:00 – 19:00
  • 18. septembris 10:00 – 18:00
  • 19. septembris 10:00 – 16:00

Informāciju sagatavoja:
Lāsma Vagoliņa
Latvijas Dabas muzeja Sabiedrisko attiecību un izstāžu nodaļas speciālisteTālr. 67356025
14, 2010, 15:30Zirneklītis
http://www.dabasmuzejs.gov.lv/notikumi/
Answers and Comments ->
Attached file: SENU_IELUGUMS.jpg
Attached file: Senu_izstade.JPG


Skaņu vibrācijas Pokaiņos

18. septembrī no pl. 16.00 noslēpumainais Pokaiņu mežs aicina uz Skaņu vibrāciju dienu.

Skaņu vibrācijas palīdzēs saklausīt skanīgais sieviešu koris „Vizma”, dūdu un stabuļu pavēlnieks Aivars Zariņš. Savukārt fiziķis, filosofs un folklorists Dainis Ozoliņš atklās daudzveidīgo skaņu, to vibrāciju nozīmi un ietekmi. Florists Druvis Cirītis aicinās uz radošo darbnīcu, kurā būs iespēja izveidot mūzikas instrumentu no dabas materiāliem un izmēģināt tā skanējumu, dodoties pa skaņu kanāliem mežā.

Pokaiņu mežs aicina ņemt līdzi arī savus mūzikas instrumentus, skaņu radošus priekšmetus, jo ikvienam būs iespēja muzicēt uz rudens krāsu un smaržu bagātās dabas skatuves. 

Mammadaba novēl skanīgu rudens pastaigu!

Ieeja ar Pokaiņu meža biļetēm:
pieaugušajiem – Ls 1,20;
skolēniem, studentiem, pensionāriem – Ls 1,00.

Informācija: 29725191
17, 2010, 13:33Zirneklītis
http://www.mammadaba.lv/pages/index.php
Answers and Comments ->
[<< Previous page] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] 82 [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [Next page>>] Records in this group: 870
© BSA 8.01.00.beta
Juridiskā adrese:
  Kronvalda bulv. 4,
  Rīga, LU Bioloģijas fakultāte.

Materiālus mājas lapai iesūtīt Marutai Kusiņai
Kr. Valdemāra ielā 6,6. stāvs pa kreisi, dabaszinātņu redakcija (Rīga) vai elektroniski:
dabaszinibas@zvaigzne.lv

Domu doze (atsauksmju grāmata)

Paldies par atsaucību!