Latvijas Universitātes
Bioloģijas fakultāte
(!!! Šis ir fakultātes vecais serveris !!!)
Sākumlapa LU Bioloģijas fakultāte Studiju
materiāli
LU Raksti
Bioloģija
Olimpiāde
 
 

Guest Book
2012. gada September

/

The owner of this web server is not responsible for any kind of a text published with this script


Biologu vēstule izglītības ministram

2012. gada 26. septembra intervijā Latvijas avīzei ministrs Roberts Ķīlis uz jautājumu „Jūs sakāt, ka augstākā izglītība būtu uzlabojama. Kur tad ir tā vaina?” atbildēja: „Studenti par maz mācās! Studiju programmas ir tā izveidotas, ka gandrīz var nemācīties, bet apmeklēt augstskolu tikai tāpēc, lai dabūtu diplomu, jo bez tā neņem noteiktos darbos! Kādas manas paziņas dēls tagad mācās biologos trešajā kursā, un tikai divas dienas nedēļā notiek lekcijas – viena vai divas.”.

Gan mūsu fakultātes studenti, gan akadēmiskais personāls, gan arī Daugavpils Universitātes kolēģi nolēma to neatstāt bez atbildes, jo šāds izteikums rada sabiedrībai nepamatotu negatīvu priekšstatu par biologiem, kā arī parāda, ka ministrs nav iedziļinājies dabas zinātņu studiju ...

30, 2012, 15:58Fakultātes Zirneklītis
http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=361847
* Full text ->
Attached file: Veestule_Robertam_Kjilim.pdf
Attached file: LA_20120926.pdf

Biologu vēstule izglītības ministram

Tie, kas lasa avīzes vai ziņu portālus, iespējams, būs pamanījuši izglītības un zinātnes ministra Roberta Ķīļa izteikumu intervijā Latvijas avīzei (http://lasi.la.lv/qxr9g), kurā kā negatīvais piemērs pieminēti biologi.

Intervētājs jautāja: "Jūs sakāt, ka augstākā izglītība būtu uzlabojama. Kur tad ir tā vaina?"

29, 2012, 11:28Info UudiS
http://biofak.lu.lv/2012/09/biologu-vestule-izglitibas-ministram
* Full text ->
Attached file: Vestule_Kilim.pdf


Izsludināta pieteikšanās LU SP Zinātnisko projektu konkursam

Latvijas Universitātes Studentu padome (LU SP) izsludina pieteikšanos LU SP Zinātnisko projektu konkursam. Latvijas Universitātes studenti savas zinātnisko projektu idejas var pieteikt līdz 28. septembrim.

LU SP Zinātnisko projektu konkurss (ZPK) ir iespēja saņemt atbalstu studentu zinātnisko projektu realizēšanai. Dalība projektu konkursā ir Latvijas Universitātes studentiem iespēja realizēt savas idejas, iniciatīvas un veicināt savu akadēmisko izaugsmi, savus pieteikumus projektu konkursam studenti var iesniegt līdz 28. septembrim.

18, 2012, 3:50Fakultātes Zirneklītis
http://www.lusp.lv/projekti/zpk/
* Full text ->
Attached file: ZP_konkursa_plakats.jpg


Doktorantūras skola „Augu un augsnes bioloģisko resursu izpēte ilgtspējīgai izmantošanai”

Pieteikšanās doktorantūras skolai

Dalībai doktorantūras skolā var pieteikties doktoranti un maģistranti, līdz 2012. gada 28. septembrim iesniedzot sekojošus dokumentus:

  • Pieteikuma forma;
  • Promocijas vai maģistra darba tēmas apraksts;
  • CV brīvā formā.

Dokumenti jāiesniedz elektroniski uz e-pastu nils. rostoks at lu. lv. Parakstīti oriģināli jāiesniedz Kronvalda bulvārī 4, Bioloģijas fakultātes dekanātā.

15, 2012, 7:19Fakultātes Zirneklītis
* Full text ->


LUBFSP Zinātnisko konferenču konkursa 2. kārta

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt LU BF studentu dalību starptautiskās zinātniskās konferencēs. Iespēja pieteikties ir bakalaura un maģistra programmu studentiem.

LU BF SP finansējumu vienam pretendentam var piešķirt līdz Ls 100 apjomā.

Pieteikties var līdz 28. septembrim.

Nolikums un pieteikuma veidlapa pielikumā.

7, 2012, 6:24Fakultātes Zirneklītis
http://studenti.bf.lu.lv/?j=340
Full text ->
Attached file: LU_BF_SP_SZKK_Nolikums_ar_veidlapu.doc


Aicinām Jūs piedalīties aptaujā

„Elektroniskie resursi LU”

un izteikt savu viedokli par elektronisko resursu izmantošanu un abonēšanu Latvijas Universitātē. Anketas aizpildīšana aizņems tikai 10 minūtes.

Aptaujas rezultāti tiks izmantoti, lai noteiktu e-resursu izmantošanas nepieciešamību akadēmiskā un pētnieciskā darba veikšanai, atbilstoši finansiālām iespējām nodrošinātu optimālu e-resursu izvēli, analizētu abonēto e-resursu izmantošanas tendences, kā arī lai veiksmīgāk organizētu datubāzu abonēšanu un informācijas resursu iegādei paredzēto līdzekļu pārvaldību. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs piekļuves uzlabošanā e-resursiem Latvijas Universitātē!

Sandra Ranka
LU Bibliotēkas Informācijas un bibliogrāfijas nodaļa
talr. 67551286
7, 2012, 5:11Fakultātes Zirneklītis
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&form
Full text ->


Sākusies uzņemšana LU studentu Biznesa inkubatorā!

Ja Jums paralēli studijām ir savs bizness, biznesa ideja vai izgudrojums un Jūs vēlaties nodarboties ar uzņēmējdarbību – iestājieties LU studentu Biznesa inkubatorā, kur mēs palīdzēsim Jums izveidot un attīstīt savu uzņēmumu, kas iespējams kļūs par ienākumu avotu Jūsu turpmākai dzīvei!

Biznesa inkubators ir LU Ekonomikas un vadības fakultātes struktūrvienība, ko EVF ir izveidojusi, lai atbalstītu ieinteresētos LU studentus uzņēmējdarbības uzsākšanā un attīstībā ar dažādiem atbalsta pakalpojumiem.

Lai iestātos biznesa inkubatorā studentam vai studentu grupai ir jāizpilda un jāiesniedz Biznesa idejas pieteikuma veidlapa līdz šī gada 5. oktobrim.

5, 2012, 0:23Fakultātes Zirneklītis
http://www.Biznesainkubators.lu.lv/
* Full text ->
Attached file: BI_plakaats.pdf


Fakultātes fotogalerijā ievietotas bildes no pasākuma „Nakts uz raga – 2012.”.
4, 2012, 11:37Fakultātes Zirneklītis
http://priede.bf.lu.lv/scripts/atteli/albums.cgi?d=sadzive&k=nak
Full text ->
Sākumlapa LU LUIS Dabas dati

8.01.00.beta
  Latvijas Universitāte LU IT serviss LUIS Dabas dati
8.01.00.beta pēdējās izmaiņas: