Latvijas Universitātes
Bioloģijas fakultāte
(!!! Šis ir fakultātes vecais serveris !!!)
Sākumlapa LU Bioloģijas fakultāte Studiju
materiāli
LU Raksti
Bioloģija
Olimpiāde
 
 

Domu doze
2013. gada februārī


Vieta jautājumiem un ieteikumiem par fakultāti un mācību procesu fakultātē,
kā arī par Latvijas Valsts Bioloģijas olimpiādi.
Uz jautājumiem, kas NAV saistītī ar augšminēto, šeit neviens neatbildēs
un tie tiks izdzēsti!


Šo lappušu īpašnieks neatbild par tekstu, kas sarakstīts, izmantojot šo programmu
Labdien, gribētos uzzināt vai LU nav iespējams iziet īsus kursus mikrobioloģijā(teoriju un praksi)?
2013. gada 13. februārī, 14:01Jūlija
* Atbildes un piebildes ->

Nav saprotams, ko jūs domājat ar "īsu kursu". Bioloģijas fakultāte piedāvā vairākus kursus mikrobioloģijā gan bakalaura, gan maģistra līmenī. Bakalaura programmā ir kurss "Vispārīgā bioloģija. Mikrobioloģijas pamati" (Biol1107), kurā ir gan lekcijas, gan laboratorijas darbi. Uz šo kursu ir iespējams pieteikties arī klausītāja statusā (http://www.lu.lv/gribustudet/tk/kursi-klausitajiem/ka-pieteikties/). Šis kurss tiek lasīts rudens semestrī novembrī. Ja ir vēlēšanās pieteikties uz šo kursu klausītāja statusā, tad rudenī vajadzētu atnākt uz Bioloģijas fakultātes dekanātu aprunāties. Protams, nevajadzētu cerēt, ka šis pamatkurss būs pietiekams, lai varētu strādāt par mikrobiologu.
2013. gada 13. februārī, 16:44Dekāns
Labdien! Kādu laiku atpakaļ esmu beigusi LU BF maģiatrantūrā. Bakalaura studiju laikā un maģistrantūrā gandrīz vienādā apjomā izvēlējos gan molekulārās ģenētikas, gan mikrobioloģijas nozaru studiju kursus. Bet divus gala darbus rakstīju molekulārajā ģenētikā (pētīju augu genomu). Tagad strādāju mikrobioloģiskā laboratorijā un darba gaitā man parādījās dažas idejas promocijas darbam. Jautājums ir sekojošs. Vai ir iespējams cilvēkam, kuram bakalaura un maģistra darbi bija saistīti ar augu genomu, rakstīt promocijas darbu mikrobioloģijā? Vai darbam doktora grāda ieguvei pēc nozares obligāti jāatbilst iepriekšējiem gala darbiem? Pateicos par konsultāciju.
2013. gada 12. februārī, 20:54Māra
* Atbildes un piebildes ->

Labdien,
Ja promocijas darbs ir maģistra darba tēmas turpinājums, tad, protams, tā izstrāde risināsies raitāk, tomēr promocijas darba tēmai nav jāsakrīt ar iepriekš izstrādāto maģistra un bakalaura darbu tēmām. Ja plānojat stāties doktorantūrā, jums vajadzētu aprunāties ar Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedras vadītāju prof. Muižnieku (indrikis.muiznieks at lu.lv), lai precizētu promocijas darba tēmu un darba vadītāju.
2013. gada 13. februārī, 9:36NRG

Vai darba vadītājs var būt ārsts? Ja, jā, tad kādas ir prasības šim ārstam (izglītība)? Cik saprotu, tad ārstiem ir mazliet cita sistēma (maģistrs, doktors utt.)....
Paldies
2013. gada 14. martā, 20:38students

Lūdzu iepazīstieties ar noteikumiem par promociju Latvijas Universitātē (http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/dokumenti/noteikumi-un-kartibas/promocija-lu-2.doc). 7. punkts nosaka, ka "Promocijas darbu vadītāji var būt atbilstošās zinātņu nozares profesori, asociētie profesori, vadošie pētnieki, kuri atbilst LZP eksperta kvalifikācijas prasībām." Lai ieņemtu kādu no minētajiem amatiem, noteikti jābūt doktora grādam, piemēram, Dr. med. Ne ārsta grāds, ko iegūst pēc 2 līmeņa profesionālās ārstniecības programmas pabeigšanas, ne ārsta profesionālā kvalifikācija, ko iegūst pēc rezidentūras, nedod tiesības vadīt doktora darbu.
2013. gada 16. martā, 8:57Dekāns

Šķiet radīju neizpratni ieliekot jautājumu šajā sadaļā. Piedodiet.
Par darba vadītāju jautāju bakalaura un maģistra darbu izstrādes jautājumā.
2013. gada 16. martā, 17:35students

Jautājums "Vai darba vadītājs var būt ...
2013. gada 17. martā, 10:15Dekāns
Turpinājums šeit -» ...
KAS IR LAUVA?
2013. gada 12. februārī, 11:27sintija
Atbildes un piebildes ->
Sākumlapa LU LUIS Dabas dati

8.01.00.beta
  Latvijas Universitāte LU IT serviss LUIS Dabas dati
8.01.00.beta pēdējās izmaiņas: