Latvijas Universitātes
Bioloģijas fakultāte
(!!! Šis ir fakultātes vecais serveris !!!)
Sākumlapa LU Bioloģijas fakultāte Studiju
materiāli
LU Raksti
Bioloģija
Olimpiāde
 
 

Guest Book


The owner of this web server is not responsible for any kind of a text published with this script

Pieslēdzoties serverim interaktīvā režīmā, piemēram, ar PuTTY, ir virkne komandas, kuras var noderēt:

 • 7z – failu un direktoriju saspiedējs/atspiedējs;
 • ab – novērtē tīmekļa servera veiktspēju;
 • ac – pārāda cik ilgi esi serverī;
 • apropos – pēc uzdotā atslēgvārda sameklē pieejamās programmas;
 • cd – nomaina aktīvo direktoriju;
 • chattr – nomaina faila vai direktorijas atribūtus;
 • chgrp – nomaina faila vai direktorijas grupu;
 • chfn – nomaina uzziņas par lietotāju;
 • chmod – nomaina piekļuves tiesības failiem un direktorijām;
 • chown – nomaina failu un direktoriju īpašniekus;
 • chsh – nomaina ielogošanās vidi;
 • cmp – salīdzina failus;
 • cp – kopē failus vai direktorijas;
 • csplit – sadala failu daļās;
 • date – patreizējais laiks;
 • df – parāda servera disku aizņemtību;
 • diff – salīdzina failus;
 • dos2unix – pārvērš DOS/Mac teksta failus par UNIX formātam atbilstošiem;
 • exit – beidz darbu, aizver doto pieslēgumu;
 • file – sniedz uzziņas par failu vai direktoriju;
 • finger – uzziņas par lietotājiem;
 • getfacl – sniedz uzziņu par failiem un direktorijām;
 • grep – meklē failos rindiņas, kas satur uzdotos simbolus;
 • history – izdrukā izsaukto komandu sarakstu;
 • hostname – datora vārds;
 • info – palīdzības sistēma;
 • kill – pātrauc procesa darbu;
 • killall – pātrauc procesa darbu;
 • ln – izveido norādi uz failu vai direktoriju, piemēram, ln -s fails_vai_direktorija norādes_vārds. Tikai ar šo komandu iespējams izveidot simbolisko norādi ar relatīvo adresi, kas nepieciešams, ja šī norāde tiek veidota 'groza' vai 'kurvja' ietvaros. Dažādi failu pārvaldnieki veido norādes ar absolūtām adresēm, kuras nestrādā ne fakultātes vietēja tīklā, ne internetā;
 • locate – meklē uzdoto failu;
 • logname – pasaka, kas esi;
 • ls – failu un direktoriju saraksts;
 • lsattr – parāda faila vai direktorijas atribūtus;
 • man – parāda programmas rokasgrāmatu, piemēram, 'man passwd' (bez apostrofiem) parāda paroles nomaiņas komandas rokasgrāmatu. Pārvietajas pa rokasgrāmatu ar bultiņām. Rokasgrāmatu aizver nospiežot [Q] taustiņu;
 • mc – izsauc «Midnigt Commander» failu pārvaldnieku. Šo programmu aizver ar [F10];
 • md5sum – pārbauda un aprēķina failu kontrōlsummas;
 • mkdir – izveido direktoriju;
 • more – sadala tekstu pa ekrāniem;
 • mv – pārsauc vai pārvieto failus;
 • nano – teksta redaktors;
 • nslookup – ļauj aptaujāt DNS. No programmas iziet uzrakstot 'exit';
 • passwd – ļauj nomainīt paroli;
 • ping – pārbauda kāda cita datora sasniedzamību. Programmas darbu pārtrauc ar [Ctrl]_[C];
 • pgrep – parāda procesus, kas atbilst noteiktai pazīmei;
 • pkill – pārtrauc procesus, kas atbilst noteiktai pazīmei;
 • ps – parāda patreizējos procesus;
 • pwd – parāda aktīvo direktoriju;
 • rm – dzēš failus un direktorijas;
 • rmdir – dzēš direktorijas (tukšas);
 • script – pieraksta visu, ko dari;
 • sdiff – salīdzina divus failus;
 • shred – iznīcina failu neatgriezeniski;
 • split – sadala failu daļās;
 • stat – uzziņas par failiem;
 • time – uzrāda programas izpildes laiku;
 • top – parāda aktīvos procesus;
 • touch – izmaina failu laika marķējumus;
 • traceroute – izseko ceļu līdz citam datoram;
 • uname – patreizējā sistēma;
 • unix2dos – pārveido UNIX formāta teksta failus par DOS formāta;
 • uptime – cik ilgi dators nav restartēts;
 • vim – teksta redaktors;
 • wc – vārdu skaits failā;
 • whatis – komandas apraksts vienārindiņā;
 • whereis – uzrāda, kur atrodas programma;
 • which – uzziņas par komandu;
 • who – uzziņas par patreiz aktīviem lietotājiem;
 • whois – uzziņas par domeiniem;
 • write – aizraksta citam aktīvam lietotājam.

Komandu pilnu aprakstu variet izlasīt lietojot man komandu.

Komandas, kuru nozīme nav īsti izprotama nevajag lietot!

Lai komandrindā redzētu jau lietotās komandas, var lietot klaviatūras bultiņas uz augšu un leju.

UNIX-veidīgie datori failu, direktoriju un komandu vārdos atšķir lielos no mazajiem burtiem.

3, 2007, 11:35Zirneklītis
:-:

  Noderīgas komandas, ja lietotājam ir pašam savs Linux dators:
  e2fsck – pārbauda failu sistēmas veselību;
  fsck – pārbauda failu sistēmas veselību;
  smartctl – pārbauda disku veselību;
  e2label – ļauj izveidot diska sadaļas (partition) vārdu (label);
  tune2fs – ļauj izmainīt dažādus diska sadaļas parametrus.
  1, 2007, 6:21Zirneklītis

  Ar lietotājiem saistītas komandas:
  • adduser – pievieno sistēmai jaunu lietotāju;
  • chfn – nomaina uzziņas par lietotāju;
  • chown – nomaina failu un direktoriju īpašniekus;
  • groupadd – pievieno sistēmai jaunu grupu;
  • groupdel – izdzēš grupu;
  • groupmod – maina grupu parametrus;
  • useradd – pievieno sistēmai jaunu lietotāju;
  • userdel – izdzēš lietotāju;
  • usermod – maina lietotāja konta parametrus. Piemēram, lai pievienotu lietotāju kādai grupai, neizmetot no jau esošām, var lietot komandu usermod -a -G grupa lietotājs
  4, 2007, 10:02Zirneklītis

  Kas ir relatīvās un kas ir ...
  6, 2007, 13:23Pēcis Beisikānis
  Continue here -» ...

  Ja nepieciešams sadalīt lielu failu mazos gabaliņos, var izmantot komandu split, piemēram, komanda:

  split –b 900m lielais.fails gabalins

  sadalīs failu 'lielais.fails' 0,9 Gb lielos gabaliņos veidojot secīgi failus 'gabalinsaa', 'gabalinsab', 'gabalinsac' u.t.t. Gabaliņu izmērus var norādīt baitos (b),kilobaitos (k) un megabaitos (m).

  Gabaliņus salipināt kopā var ar komandu cat. Šinī gadījumā var rakstīt:

  cat gabalins* > atjaunots.fails

  Var, protams, norādīt katru gabaliņu atsevišķi:

  cat gabalinsaa gabalinsab gabalinsac > atjaunots.fails

  Šeit jāpiemin arī komanda tac, kura ļauj nokopēt faila (-u) saturu ačgārnā secība. Pēc noklusējuma kā dalītājs tik izmantoto pāreja uz jaunu rindu (var tikt izmantoti arī citi dalītāji). Rezultātā pirmā rinda kļūst par beidzamo un otrādi.

  19, 2010, 8:32Zirneklītis
[Your answers and comments can be added here]
Sākumlapa LU LUIS Dabas dati

8.01.00.beta
  Latvijas Universitāte LU IT serviss LUIS Dabas dati
8.01.00.beta pēdējās izmaiņas: