Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte
(!!! Šis ir fakultātes vecais serveris !!!)

Sākumlapa LU Bioloģijas fakultāte Studiju
materiāli
LU Raksti
Bioloģija
Olimpiāde
 
 

Ainārs Auniņš


Katedra: Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedra
Amats: Pētnieks
Grāds: Dr. biol.
E-pasts: ainars.aunins@lu.lv
Studiju kursi:
Zinātnisko pētījumu virzieni:
  • Putnu sugu un vides faktoru attiecības, ekoloģisko nišu kvantitatīvā modelēšana
  • Putnu sugu populāciju lieluma vērtēšana: metodiskie aspekti un prioritāšu izvirzīšana dabas aizsardzībā
  • Putnu populāciju lieluma izmaiņas un tās ietekmējošie faktori
  • Putnu sugu izplatība, to noteicošie faktori, telpiskā modelēšana un prognozēšana
  • Indikatoru izstrāde un izmantošana ekosistēmu kvalitātes novērtēšanā

Lapas adrese: priede.bf.lu.lv/parbf/struktura/zoologijas_dziv_eko/pasniedzeji/a_aunins.shtml

BF vēsture

Tradīcijas

Studentu pašpārvalde

Katedras

Augu fizioloģijas katedra

Botānikas un ekoloģijas katedra

Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedra

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra

Molekulārās bioloģijas katedra

Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedra

Hidrobioloģijas katedra

Fakultātes dome

Citas struktūrvienības

BF koris «DeCoro»

Prakses bāze Kolkā

Filmas un bukleti

Kontakti

Tālruņi

Kā mūs atrast

Sākumlapa LU LUIS Dabas dati
Pēdējās izmaiņas
2019.05.29 – 14:23
  Latvijas Universitāte LU IT serviss LUIS Dabas dati
a_aunins.shtml pēdējās izmaiņas: 2019.05.29 – 14:23
© 2007. – 2020. LU Bf