Latvijas Universitātes
Bioloģijas fakultāte
(!!! Šis ir fakultātes vecais serveris !!!)
Sākumlapa LU Bioloģijas fakultāte Studiju
materiāli
LU Raksti
Bioloģija
Olimpiāde
 
 

Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedra


Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedras pirmsākumi ir saistāmi ar Latvijas Universitātes dibināšanas laiku, kad Matemātikas un dabaszinātņu fakultātē atradās dabaszinātņu nodaļa, kurā bija pārstāvēts arī zooloģijas novirziens. Pirsmkara gados zinātniskais un pedagoģiskais darbs zooloģijā bija cieši saistīts ar Sistemātiskās zooloģijas institūtu un Salīdzināmās anatomijas un eksperimentālās zooloģijas institūtu. Zooloģijas katedru nodibināja 1944. gadā, tā ir vairākkārtīgi reorganizēta un ar pašreizējo nosaukumu pastāv kopš 2000. gada. Pēdējā reorganizācijas reizē 2004. gadā no katedras atdalījās un kā patstāvīga LU Bioloģijas fakultātes struktūrvienība tika nodibināta Hidrobioloģijas katedra. Mūsdienu izpratnē zooloģija ir cieši saistīta ar ekoloģiju un dabas aizsardzību, tādēļ šobrīd katedras nosaukumā ir ietverta un īpaši izcelta dzīvnieku ekoloģija.

Katedras vadītājs ir asociētais profesors Voldemārs Spuņģis. Šobrīd katedrā strādā 9 darbinieki. Studiju kursus docē trīs asociētie profesori – Voldemārs Spuņģis, Jānis Priednieks un Tatjana Zorenko un divi lektori – Andris Čeirāns un Kristaps Vilks. Katedras darbā piedalās laboratorijas vadītaja Brigita Šable, vecākā dabaszinātņu laborante Dagmāra Čakstiņa, kā arī pētnieki Ainārs Auniņš un Māris Strazds. Lekcijas lasa arī vēl citi, pieaicināti speciālisti no zinātniskajiem institūtiem un dabas pārvaldes sistēmas, kā arī doktorantūrā studējošie studenti. Ievērojami, savulaik katedrā strādājuši zoologi ir bijuši profesori Naums Lebedinskis, Embriks Strands un Jānis Lūsis.

Katedra sadarbībā ar citām LU Bioloģijas fakultātes katedrām un LU Zooloģijas muzeju piedalās bioloģijas studiju programmu īstenošanā. LU Bioloģijas fakultātes lauka prakšu bāzē Kolkā studenti apgūst dzīvnieku sugu atpazīšanu dabā, iegūst priekšstatu par nozīmīgākajām, dzīvnieku daudzveidību ietekmējošajām ekoloģiskajām likumsakararībām dažādās ekosistēmās. Katedrā studenti padziļināti apgūst dzīvnieku sistemātiku, ekoloģiju, evolūciju, uzvedību, dzīvnieku izpētes metodes. Izmantojot mūsdienīgas metodes un oriģinālu pētījumu rezultātus, studenti izstrādā savus zinātniskos darbus. Šobrīd studenti var iesaistīties šādu zinātnisko pētījumu izstrādē:

  • dzīvnieku populāciju un sabiedrību ekoloģijā;
  • dzīvnieku sistemātikā un evolūcijā;
  • dzīvnieku uzvedībā;
  • eksperimentālajā zooloģijā;
  • īpaši aizsargājamo dzīvnieku sugu ekoloģijā;
  • bioloģiskās daudzveidības monitoringa metožu izstrādē;
  • mežu bioloģiskās daudzveidības aizsardzības/saglabāšanas problemātikā.

Katedrai ir izveidojusies cieša sadarbība ar Botānikas un ekoloģijas katedru, kā arī Hidrobioloģijas katedru, pēdējā laikā arī ar Molekulārās bioloģijas katedru. Katedra piedalās starpdisciplināras doktorantūras skolas „Dzīvnieku daudzveidība un vides kvalitāte” darba organizēšanā un zinātniskajā darbā sadarbojas ar dažādiem Latvijas un ārvalstu partneriem – LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāti, LU Bioloģijas institūtu, LLU Meža fakultāti, LLU Veterinārmedicīnas fakultāti, Daugavpils Universitāti, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldi un dažādām vides nevalstiskajām organizācijām – Latvijas Dabas fondu, Latvijas Ornitoloģijas biedrību un Latvijas Entomoloģijas biedrību. Katedrai ir starptautiska sadarbība ar dažādiem partneriem ārvalstīs, no kuriem ciešākie ir Helsinku Universitāte (Somija), Upsalas Lauksaimniecības Universitāte (Zviedrija), Brēmenes Universitāte (Vācija), Greifsvaldes Univesitāte (Vācija), Viļņas Universitāte (Lietuva) un Tartu Universitāte (Igaunija). Katedra ir pārstāvēta starptautiskā boreālo mežu izpētes grupā PRIFOR (Nordic working group on the history of primeval boreal forests).

Jau bakalaura studiju laikā studenti var iesaistīties gan katedras, gan mūsu sadarbības partneru zinātniskajos pētījumos. Absolventiem var būt darba iespējas gan dažādos zinātniskajos institūtos (LU Bioloģijas institūts, LU Hidroekoloģijas institūts, Latvijas valsts mežzinātnes institūts „Silava”, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” u.c.), augstskolās un skolās, dažādās dabas aizsardzības pārvaldes institūcijās, nevalstiskajās organizācijās, veterinār-medicīniskajās organizācijās, zoodārzos un dzīvnieku audzētavās.


Katedras darbinieki 2011. gada pavasarī


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Ivars Druvietis
Tapšanas laiks: 2011.04.13.

1.rinda no kreisās: asociētā profesore Tatjana Zorenko, laboratorijas vadītāja Brigita Šable, vecākā laborante Dagmāra Čakstiņa, zinātniskā asistente Rūta Abaja, bioloģe Ilze Mitre;

2.rinda: katedras vadītājs, asociētais profesors Jānis Priednieks, asociētais profesors Voldemārs Spuņģis, lektors Andris Čeirāns, lektors Kristaps Vilks.

!!!


Lapas adrese: priede.bf.lu.lv/parbf/struktura/zoologijas_dziv_eko/apraksts.shtml

BF vēsture

Tradīcijas

Studentu pašpārvalde

Katedras

Augu fizioloģijas katedra

Botānikas un ekoloģijas katedra

Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedra

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra

Molekulārās bioloģijas katedra

Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedra

Hidrobioloģijas katedra

Fakultātes dome

Citas struktūrvienības

BF koris «DeCoro»

Prakses bāze Kolkā

Filmas un bukleti

Kontakti

Tālruņi

Kā mūs atrast

Sākumlapa LU LUIS Dabas dati
Pēdējās izmaiņas
2014.08.20 – 14:27
  Latvijas Universitāte LU IT serviss LUIS Dabas dati
apraksts.shtml pēdējās izmaiņas: 2014.08.20 – 14:27
© 2007. – 2019. LU Bf