Latvijas Universitātes
Bioloģijas fakultāte
(!!! Šis ir fakultātes vecais serveris !!!)
Sākumlapa LU Bioloģijas fakultāte Studiju
materiāli
LU Raksti
Bioloģija
Olimpiāde
 
 

Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedra


Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedra
Adrese: Kronvalda bulv. 4, Rīga, LV–1586
Telefons: 67034880
Katedras vadītājs – asoc. prof. Voldemārs Spuņģis.

Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedra ir viena no LU Bioloģijas fakultātes struktūrvienībām, kuras galvenais mērķis ir kvalitatīva bioloģijas bakalaura, maģistra un doktora studiju nodrošināšana, aktuālu un nozīmīgu zinātnisko pētījumu veikšana zooloģijas apakšnozarē. Zinātniskie pētījumi, to skaitā arī studentu zinātnisko darbu izstrāde, notiek šādos virzienos:

  • dzīvnieku populāciju un sabiedrību ekoloģijā;
  • dzīvnieku sistemātikā un evolūcijā;
  • dzīvnieku uzvedībā;
  • eksperimentālajā zooloģijā;
  • īpaši aizsargājamo dzīvnieku sugu ekoloģijā;
  • bioloģiskās daudzveidības monitoringa metožu izstrādē;
  • mežu bioloģiskās daudzveidības aizsardzības/saglabāšanas problemātikā.

Katedrai LU Bioloģijas fakultātes ietvaros ir cieša sadarbība ar Botānikas un ekoloģijas katedru un Hidrobioloģijas katedru, pēdējos gados aizvien ciešāka sadarbība izvēršas arī ar Molekulārās bioloģijas katedru. Studiju procesa nodrošināšanā katedra sadarbojas ar LU Zooloģijas muzeju. Mūsdienās liela daļa zinātnisko pētījumu ir starpdisciplināri, tādēļ mums ir dažādi sadarbības partneri gan Latvijas Universitātē – Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte, Bioloģijas institūts, gan citur Latvijā – Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūts, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Meža fakultāte un Veterinārmedicīnas fakultāte. Katedra sadarbojas arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi un dažādām nevalstiskajām vides organizācijām – Latvijas Dabas fondu, Latvijas Ornitoloģijas biedrību un Latvijas Entomoloģijas biedrību.

Katedrai ir starptautiska sadarbība ar dažādiem partneriem ārvalstīs, no kuriem ciešākie ir Helsinku Universitāte (Somija), Upsalas Lauksaimniecības Universitāte (Zviedrija), Brēmenes Universitāte (Vācija), Greifsvaldes Univesitāte (Vācija), Viļņas Universitāte (Lietuva) un Tartu Universitāte (Igaunija). Katedra ir pārstāvēta starptautiskā boreālo mežu izpētes grupā PRIFOR (Nordic working group on the history of primeval boreal forests).

Vairāk par katedru =>

Katedras darbinieki

Vārds Uzvārds Amats
Voldemārs Spuņģis Katedras vadītājs, asociētais profesors, vadošais pētnieks skatīt
Jānis Priednieks Asociētais profesors, vadošais pētnieks skatīt
Tatjana Zorenko Asociētā profesore, vadošā pētniece skatīt
Kristaps Vilks Lektors skatīt
Andris Čeirāns Lektors skatīt
Dagmāra Čakstiņa Vecākā dabaszinātņu laborante skatīt
Brigita Šable Laboratorijas vadītāja
Ainārs Auniņš Pētnieks skatīt
Māris Strazds Pētnieks

Lapas adrese: priede.bf.lu.lv/parbf/struktura/zoologijas_dziv_eko

BF vēsture

Tradīcijas

Studentu pašpārvalde

Katedras

Augu fizioloģijas katedra

Botānikas un ekoloģijas katedra

Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedra

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra

Molekulārās bioloģijas katedra

Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedra

Hidrobioloģijas katedra

Fakultātes dome

Citas struktūrvienības

BF koris «DeCoro»

Prakses bāze Kolkā

Filmas un bukleti

Kontakti

Tālruņi

Kā mūs atrast

Sākumlapa LU LUIS Dabas dati
Pēdējās izmaiņas
2014.08.20 – 14:27
  Latvijas Universitāte LU IT serviss LUIS Dabas dati
index.shtml pēdējās izmaiņas: 2014.08.20 – 14:27
© 2007. – 2019. LU Bf