Latvijas Universitātes
Bioloģijas fakultāte
(!!! Šis ir fakultātes vecais serveris !!!)
Sākumlapa LU Bioloģijas fakultāte Studiju
materiāli
LU Raksti
Bioloģija
Olimpiāde
 
 

Molekulārās bioloģijas katedra


Katedras vadītājs – asoc. prof. K. Tārs

Pētniecības virzieni, kuros piedalās katedras mācību spēki un specializācijas studenti ir:

  • cilvēka genoms – populāciju ģenētika, multifaktoriālo ģenētiski pārmantoto slimību molekulārie pamati;
  • strukturālā bioloģija – vīrusu un farmakoloģiski nozīmīgu proteīnu pētījumi ar rentgenstruktūranalīzes palīdzību;
  • vīrusveidīgo daļiņu pielietojums jaunu vakcīnu izstrādē.
  • vēža izpēte;
  • augu ģenētiskā daudzveidība molekulārā līmeni, augu selekcijas materiāla iegūšana un izvērtēšana.
  • katedrā atrodas Augu šūnu bioloģijas (vad. Dr. biol. T. Selga) laboratorija.

Studiju un zinātniskajā darbā katedra visciešākā sadarbojas ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru, kur savus kursa,bakalaura, maģistra un diktora darbus izstrādā lielākā daļa katedras studentu. Nozīmīgs partneris ir arī LU Bioloģijas institūts.

Vairāk par katedru =>

Katedras darbinieki

Vārds Uzvārds Amats
Kaspars Tārs Asociētais profesors, katedras vadītājs skatīt
Īzaks Rašals Profesors skatīt
Jānis Kloviņš Asociētā profesora p.i. skatīt
Aija Linē Asociētā profesora p.i. skatīt
Tūrs Selga Asociētais profesors
Normunds Līcis Docenta p.i.
Dace Grauda Docenta p.i.
Vita Rovīte Docenta p.i. skatīt
Kirēna Arbidāne Vecākā dabaszinātņu laborante, zinātniskā asistente
Valters Gobiņš Vecākais dabaszinātņu laborants, zinātniskais asistents

Lapas adrese: priede.bf.lu.lv/parbf/struktura/molekulara_bio

BF vēsture

Tradīcijas

Studentu pašpārvalde

Katedras

Augu fizioloģijas katedra

Botānikas un ekoloģijas katedra

Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedra

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra

Molekulārās bioloģijas katedra

Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedra

Hidrobioloģijas katedra

Fakultātes dome

Citas struktūrvienības

BF koris «DeCoro»

Prakses bāze Kolkā

Filmas un bukleti

Kontakti

Tālruņi

Kā mūs atrast

Sākumlapa LU LUIS Dabas dati
Pēdējās izmaiņas
2014.11.30 – 04:55
  Latvijas Universitāte LU IT serviss LUIS Dabas dati
index.shtml pēdējās izmaiņas: 2014.11.30 – 04:55
© 2007. – 2019. LU Bf