Latvijas Universitātes
Bioloģijas fakultāte
(!!! Šis ir fakultātes vecais serveris !!!)
Sākumlapa LU Bioloģijas fakultāte Studiju
materiāli
LU Raksti
Bioloģija
Olimpiāde
 
 

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


Katedras vadītājs: Dr. habil. biol., profesors Indriķis Muižnieks

Katedra izveidota 1998. gadā, reorganizējoties Augu fizioloģijas un mikrobioloģijas katedrai, kā rezultātā tika izveidotas divas katedras – Augu fizioloģijas katedra un Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra.

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedrā studenti iemācās pētīt un izmantot dabas lielāko un daudzveidīgāko, bet acij neredzamo daļu – mikroorganismus. Mūsu izpētes objekti ir baktērijas, vīrusi, vienšūņi, raugi, sēnes, arī dzīvnieku un augu šūnu kultūras, tai skaitā cilmes šūnas. No pirmā kursa studentiem ir iespējas strādāt ar sterilā darba, gēnu inženierijas, mikroskopijas, bioinformātikas un šūnu bioloģijas modernākajām metodēm. Katrs students var veidot savām tālākās karjeras interesēm atbilstošu zināšanu krājumu mikroorganismu pielietošanai vai nu evolūcijas un šūnas enerģētikas procesu pētījumos, vai pārtikas rūpniecībā, vai biodegvielas un biogāzes ražošanā, vai vides tīrības uzraudzībā,  vai piesārņotas augsnes un ūdeņu attīrīšanā, vai cilvēka un dzīvnieku veselības uzlabošanā, vai kosmētiskas līdzekļu ražošanā, utt.

No 2005. gada oktobra līdz 2006. gada novembrim Kronvalda bulvāra ēkas daļā, kur atrodas katedras telpas, notika rekonstrukcija, kuru finansēja Eiropas Savienības struktūrfondi. Katedra uz laiku pārvācās ēkas pagrabstāvā, bet atgriežoties atjaunotajās telpās bija iespējams daudz racionālāk organizēt zinātnisko darbu, iegūt modernu analītisko aparatūru un aprīkojumu darbam ar mikroorganismiem.

Pagājušajos 10 gados par katedras profesoru ievēlēts Dr. Uldis Kalnenieks, kurš ir arī LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta direktors. Par docentēm kļuvušas Dr. Nataļja Matjuškova un Dr. Vizma Nikolajeva. Regulāri studiju kursus katedrā pasniedz Dr. Dmitrijs Babarikins (kopš 2002. gada) un Dr. Indulis Emsis (kopš 2008. gada), kas ir Latvijā pazīstami praktiķi bioloģiski aktīvu preparātu un vides biotehnoloģijas jomās. Pēc studijām un darba pieredzes papildināšanas ārzemēs Latvijā atgriezušies un katedrā darbu uzsākuši Dr. Jānis Ancāns, Dr. Nils Rostoks un Inese Čakstiņa, kura savu ASV uzsākto disertācijas darbu pabeidza un aizstāvēja jau Rīgā, 2011. gada janvārī. 2010. gadā Dr. N. Rostoku ievēlēja par fakultātes dekānu.

Nemainīgi katedrā strādā tās vadītājs prof. Indriķis Muižnieks, lektors Māris Lazdiņš, pētniece Gaļina Makarenkova, Gundega Dumpe, Dzintra Zaļā, Maija Ivaščenko, Valda Balode un Zaiga Petriņa. Lai gan doc. Līvija Vulfa ir devusies pensijā, viņa joprojām ir liels palīgs mikrobioloģijas maģistra studiju kursu pasniegšanā, tāpat kā kolēģi no LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta Dr. Aleksandrs Rapoports, Dr. Pēteris Zikmanis, Dr. Dzidra Zariņa, Dr. Vaira Saulīte. Prof. Uldis Viesturs un inženieris Guntis Pārums atstājuši mūs uz mūžu.

Katedras darbu papildina un atbalsta Latvijas Mikroorganismu kultūru kolekcija (LMKK), kas ir starptautiski atzīta mikroorganismu celmu uzglabāšanas institūcija. Tās darbu vada Dr. V. Nikolajeva. 1995. gadā LMKK noorganizēja Rīgā Eiropas Kultūru kolekciju asociācijas (ECCO) kārtējo kongresu, bet 2010. gadā MMKK pētnieci Dainu Ezi ievēlēja par ECCO prezidenti. Cieši sadarbojoties ar katedru, 2005. gadā ir izveidota fakultātes Bioanalītisko metožu laboratorija Kleistos (kopš 2011. gada Bioanalītisko un biodozimetrijas metožu laboratorija), kur notiek pētījumi cilmes šūnu bioloģijā, antibakteriālo terapiju jomā un ģenētiski modificētu mikroorganismu un augu biodrošībā. 2008. gadā P. Stradiņa Klīniskajā Universitātes slimnīcā izveidots šūnu transplantācijas centrs, kur tiek veidotas jaunas tehnoloģijas cilmes šūnu izmantošanai terapijas mērķiem.

Sekmes zinātniskajā darbā apliecina sadarbība ar Latvijas Pārtikas Centru Biodrošības kontaktpunkta izveidē (ANO Vides Aizsardzības fonda finansējums 2003. un 2004. gadā), Starptautiskās Atomenerģētikas asociācijas atbalstītais bioloģiskās dozimetrijas infrastruktūras projekts (2005. gadā), dalība kopumā sešos Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētajos lietišķo pētījumu projektos, dalība Eiropas Sociālā fonda atbalstītajā jaunas biodrošības pētījumu zinātniskās grupas izveides projektā sākot ar 2010. gadu. Tuvākajā laikā paredzēts uzsākt sadarbību ar uzņēmējiem Biotehnoloģiju un vides aizsardzības Kompetences centra ietvaros. Šo projektu izpildē un katedras darbā aktīvi piedalās arī katedras zinātnieku jaunākā paaudze, doktoranti un doktora studijas nesen beigušie Anna Ramata-Stunda, Lelde Grantiņa, Elīna Svilpe, Uldis Maļinovskis, Jana Deņisova, Jānis Liepiņš, Reinis Rutkis.


Katedras darbinieki 2011. gada pavasarī


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Ivars Druvietis
Tapšanas laiks: 2011.04.12.

1.rinda no kreisās: dekāns, vadošais pētnieks Nils Rostoks, vecākā laborante Dzintra Zaļā, docente Nataļja Matjuškova, profesors Indriķis Muižnieks, pētniece Inese Čakstiņa, zinātniskā asistente Maija Ivaščenko, pētniece Zaiga Petriņa, pētniece Lelde Grantiņa.

2.rinda: vadošais pētnieks Jānis Ancāns, profesors Uldis Kalnenieks, pētniece Anna Ramata-Stunda, doktorante Elīna Svilpe, pētniece Gaļina Makarenkova, docente Vizma Nikolajeva.

3.rinda: lektors Māris Lazdiņš, pētniece Daina Eze, asociētais viesprofesors Dmitrijs Babarikins.

!!!


Lapas adrese: priede.bf.lu.lv/parbf/struktura/mikro_biotek/apraksts.shtml

BF vēsture

Tradīcijas

Studentu pašpārvalde

Katedras

Augu fizioloģijas katedra

Botānikas un ekoloģijas katedra

Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedra

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra

Molekulārās bioloģijas katedra

Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedra

Hidrobioloģijas katedra

Fakultātes dome

Citas struktūrvienības

BF koris «DeCoro»

Prakses bāze Kolkā

Filmas un bukleti

Kontakti

Tālruņi

Kā mūs atrast

Sākumlapa LU LUIS Dabas dati
Pēdējās izmaiņas
2014.08.20 – 14:27
  Latvijas Universitāte LU IT serviss LUIS Dabas dati
apraksts.shtml pēdējās izmaiņas: 2014.08.20 – 14:27
© 2007. – 2019. LU Bf