Latvijas Universitātes
Bioloģijas fakultāte
(!!! Šis ir fakultātes vecais serveris !!!)
Sākumlapa LU Bioloģijas fakultāte Studiju
materiāli
LU Raksti
Bioloģija
Olimpiāde
 
 

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra


Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra
Katedras vadītājs - prof. I. Muižnieks.

Ar katedru cieši saistīta Latvijas Mikroorganismu kultūru kolekcija (vad. Dr.biol. V.Nikolajeva).

Katedras galvenie zinātniski pētnieciskā darba virzieni:

  • Molekulārā mikrobioloģija;
  • Vides mikrobioloģija;
  • Sēņu biotehnoloģija.

Mikrobiologiem ir izveidojusies cieša sadarbība ar vairākiem LU zinātniski pētnieciskajiem centriem kā Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūtu, Biomedicīnas pētījumu un studiju centru, un Bioloģijas institūtu, kā arī ar vides aizsardzības virzienā strādājošām firmām. Ciešākās ārzemju sadarbības saites izveidojušās ar Rēgensburgas un Ķelnes Universitāti Vācijā un Lundas Universitāti Zviedrijā.

Vairāk par katedru =>

Katedras darbinieki

Vārds Uzvārds Amats
Indriķis Muižnieks katedras vadītājs, profesors, zinātniskais vadītājs, vadošais pētnieks skatīt
Uldis Kalnenieks profesors skatīt
Jānis Ancāns vadošais pētnieks skatīt
Rita Birziņa vadošā pētniece, studiju metodiķe
Aivita Putniņa vadošā pētniece
Una Riekstiņa vadošā pētniece
Nils Rostoks Vadošais pētnieks, projekta vadītājs, fakultātes dekāns skatīt
Tatjana Tračevska vadošā pētniece
Nataļja Matjuškova docente, vadošā pētniece, pētniece (Dr.)
Vizma Nikolajeva docente, vadošā pētniece skatīt
Valda Balode pētniece
Inese Čakstiņa pētniece (Dr.) skatīt
Daina Eze vecākā dabaszinātņu laborante, pētniece
Lelde Grantiņa pētniece
Anete Keiša pētniece
Māris Lazdiņš lektors, pētnieks
Anita Lielpētere pētniece
Gaļina Makarenkova pētniece
Pēteris Mekšs pētnieks (Dr.)
Ilva Nakurte pētniece (Dr.)
Solvita Olsena pētniece
Vadims Parfejevs pētnieks
Zaiga Petriņa zinātniskā asistente, pētniece
Dzintra Zaļā vecākā dabaszinātņu laborante, pētniece
Uģis Bērs dabaszinātņu laborants
Mārtiņš Borodušķis zinātniskais asistents
Laura Cappiello dabaszinātņu laborante
Krista Cīrule dabaszinātņu laborante
Gundega Dumpe bioloģe
Maija Ivaščenko zinātniskā asistente, studiju metodiķe
Jekaterina Kalēja zinātniskā asistente
Laura Kunga zinātniskā asistente
Jānis Kungs zinātniskais asistents
Zane Kūka projekta vadītāja asistente
Iveta Līduma dabaszinātņu laborante
Zane Linde zinātniskā asistente
Signe Mežinska zinātniskā asistente (Dr.)
Ilze Mileik zinātniskā asistente
Anna Ramata-Stunda projekta koordinatore, pētniece
Kārlis Rozenbergs zinātniskais asistents
Jūlija Stare projekta koordinatore
Sandra Strole projekta koordinatore

Lapas adrese: priede.bf.lu.lv/parbf/struktura/mikro_biotek

BF vēsture

Tradīcijas

Studentu pašpārvalde

Katedras

Augu fizioloģijas katedra

Botānikas un ekoloģijas katedra

Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedra

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra

Molekulārās bioloģijas katedra

Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedra

Hidrobioloģijas katedra

Fakultātes dome

Citas struktūrvienības

BF koris «DeCoro»

Prakses bāze Kolkā

Filmas un bukleti

Kontakti

Tālruņi

Kā mūs atrast

Sākumlapa LU LUIS Dabas dati
Pēdējās izmaiņas
2019.05.29 – 14:17
  Latvijas Universitāte LU IT serviss LUIS Dabas dati
index.shtml pēdējās izmaiņas: 2019.05.29 – 14:17
© 2007. – 2019. LU Bf