Latvijas Universitātes
Bioloģijas fakultāte
(!!! Šis ir fakultātes vecais serveris !!!)
Sākumlapa LU Bioloģijas fakultāte Studiju
materiāli
LU Raksti
Bioloģija
Olimpiāde
 
 

Botānikas un ekoloģijas katedra


Katedras vadītājs - doc. D. Elferts

Ar katedru cieši saistīts ir LU Herbārijs (vad. I. Berga) un LU Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu laboratorija (vad. K. Kalviškis).

Galvenie zinātnisko pētījumu virzieni, kuros patreiz piedalās katedras personāls ir:

  • Dabisko mežu funkcijas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā;
  • Dendroekoloģija (koku gadskārtu pieauguma analīze);
  • Sūnu Hylocomium splendens un Pleurozium schreberi funkcionālā loma mežu ekosistēmās;
  • Latvijas augu sugu modernu noteicēju veidošanas principi;
  • Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā.

Studiju un zinātniskā darba nodrošināšanai katedrai visciešākā sadarbība ir izveidojusies ar LU Bioloģijas institūtu un Latvijas dabas fondu. Divu NORFA projektu ietvaros notiek sadarbība un studentu apmācība ar Ziemeļeiropas mežu pētniekiem.

Vairāk par katedru =>

Katedras darbinieki

Vārds Uzvārds Amats
Guntis Brūmelis profesors, vadošais pētnieks
Valdis Ģirts Balodis asociētā profesora p.i. 
Didzis Elferts katedras vadītājs, docents, vadošais pētnieks skatīt
Brigita Laime docente, pētniece (Dr.)
Iluta Dauškane lektora p.i., pētniece (Dr.)
Kārlis Kalviškis pētnieks, informācijas sistēmu administrators skatīt
Linda Gerra Inohosa pētniece
Līga Strazdiņa pētniece
Guntis Tabors pētnieks, lektors skatīt
Didzis Tjarve lektors, pētnieks skatīt
Anda Feščenko zinātniskā asistente
Līga Kūle dabaszinātņu laborante
Agita Treimane zinātniskā asistente
Egita Zviedre lektora p.i.
Anna Žeiviniece zinātniskā asistente, dabaszinātņu laborante, studiju metodiķe

Lapas adrese: priede.bf.lu.lv/parbf/struktura/botaniki_un_ekologi

BF vēsture

Tradīcijas

Studentu pašpārvalde

Katedras

Augu fizioloģijas katedra

Botānikas un ekoloģijas katedra

Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedra

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra

Molekulārās bioloģijas katedra

Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedra

Hidrobioloģijas katedra

Fakultātes dome

Citas struktūrvienības

BF koris «DeCoro»

Prakses bāze Kolkā

Filmas un bukleti

Kontakti

Tālruņi

Kā mūs atrast

Sākumlapa LU LUIS Dabas dati
Pēdējās izmaiņas
2019.05.29 – 14:12
  Latvijas Universitāte LU IT serviss LUIS Dabas dati
index.shtml pēdējās izmaiņas: 2019.05.29 – 14:12
© 2007. – 2019. LU Bf