Latvijas Universitātes
Bioloģijas fakultāte
(!!! Šis ir fakultātes vecais serveris !!!)
Sākumlapa LU Bioloģijas fakultāte Studiju
materiāli
LU Raksti
Bioloģija
Olimpiāde
 
 

Fakultātes prakses bāze Kolkā


Īss Kolkas „Vecās skolas” („Baltā nama”) vēsturiskais apskats

Kolkas Baltais nams - Dundagas novada īpašnieku, baronu Osten – Zakenu (Osten-Sacken) dzimtas muiža būvēta 1856/57 gadā, jo vecā muiža Krimas kara (1853-1856) sākumā tika nopostīta. Liekas kāds gan varētu būt sakars Krimas karam ar Latviju, taču tas ir visai tiešs. Lai nedaudz pakutinātu Krievijas imperatora Nikolaja I nervus, Krimas kara sākumā, maldināšanas nolūkos, Baltijas jūrā iebrauca daži angļu kuģi un apšaudīja Latvijas (tolaik Krievijas impērijas) piekrasti. Rezultātā tika iznīcināti vairāki piekrastes ciemi, tostarp Kolka un arī Osten – Zakenu Kolkas muiža. Tās vietā tika uzbūvēta jauna - „Baltais nams” ar saimniecības būvēm – zirgu staļļiem, kā arī citām saimniecības ēkām. Muižas ēka tiek būvēta pēc to laiku modernajām prasībām, ar lieliem gaišiem logiem, krāsns apkuri un iekšējām tualetēm. Vienlaikus, kā vasaras un medību muižai tās otrajā stāvā tiek ierīkots manteļskurstenis zivju un medījumu kūpināšanas vajadzībām, kas labā stāvoklī saglabājies līdz mūsdienām. Osten – Zakenu īpašumā muiža atradās līdz 1919. gadam, kad Dundagā, lielinieki arestē tās pēdējo īpašnieku Kristianu fon Osten – Zakenu, un 1919. gadā nošauj Tukumā.

Kā īpašumā ēka atradās pēc Kristiana fon Osten – Zakena nāves un Latvijas valdības 1920. gada septembra agrārreformas, ziņu nav. Kopš 1929. gada ēkā tiek ierīkota pamatskola, jo vecā skolas ēka, tagadējais pasts, ir gaužām nolietojies. Kopš tā laika „Baltais nams” zaudē savu nosaukumu, bet iegūst citu – Kolkas skola. Lai arī skola šai ēkā darbojas no 1929. gada, oficiālie dokumenti liecina, ka Kolkas „Baltais nams” atdalīts no Dundagas muižas tikai no 1934. gada septembra un nodots Dundagas pagasta pašvaldībai Kolkasraga pamatskolas vajadzībām. Ēkā skola darbojas līdz 1961. gadam, kad ekspluatācijā tiek nodota jaunā skolas ēka. Kopš tā laika līdz pat 1989. gadam ēkā tiek vadītas skolēnu darbmācības stundas, bet ēka iegūst „Vecās skolas”, arī „Mazās skolas” vārdu.

Tagadējās zirgu staļļa un kariešu novietnes drupas visu pēckara periodu līdz pat 1985. gadam par garāžām izmanto PSRS Kolkas robežapsardzes postenis. Pēc 1985. gada bijušā Robežapsardzes posteņa ēkas un tās piebūves izmantošana tiek pārtraukta, līdz ar to tās tiek izlaupītas un līdz mūsu dienām ir nonākušas tikai drupas.

1989. gadā LU Bioloģijas fakultāte ievada sarunas ar Talsu Tautas izglītības nodaļu par skolas nodošanu Latvijas Universitātes, tolaik Pētera Stučkas Latvijas valsts universitātes bilancē, jo arī darbmācības nodarbībām ēka vairs netiek izmantota, paliek tikai bijušā darbmācības skolotāja Jāņa Varslavāna dzīvoklis. No Talsu TIN tiek saņemta Universitātei labvēlīga atbilde, un tādējādi var sākties ēkas iegādes procedūra. 1990. gada 7. februārī starp Latvijas Valsts universitāti un Talsu rajona Tautas izglītības nodaļu tiek noslēgts Kolkas „Vecās skolas” pirkšanas pārdošanas līgums. Tā paša gada 15. jūnijā tiek parakstīts ēkas pieņemšanas – nodošanas akts. „Baltais nams” ir mūsu, tas pieder Universitātei, tā vērtība 12 965,00 rubļi.

Ēkas kopējā platība 420,1 kvadrātmetrs, ieskaitītas ir arī ārējās tualetes ar kopējo platību 4,3 kvadrātmetri, bet arī tās ir nekustamais īpašums, kas ietilpst cenā. Pagalmā, kas vēl nav mūsu, jo mums nepieder ne milimetrs zemes, ir sašķiebies malkas šķūnis, klēts, kas vēl kopš skolas laikiem pārbūvēta par pirtiņu un skaistas bijušā zirgu staļļa drupas.

1991. gads. Varētu uzsākt studentu vasaras praksi Kolkā, bet tas vēl nav iespējams, jo ēkā vēl aizvien valda haoss un arī nav nekādu labiekārtojumu studentu sadzīvei. Prakse notiek citā vietā, bet Kolka pamazām tiek savesta kārtībā. 1992. gadā jau notiek pirmā prakse, ko diemžēl daļēji izjauc lielais Slīteres meža ugunsgrēks.

1994. gadā, kad Kolkā jau regulāri notiek studentu vasaras prakses, LU Kolkas pagasta padomei tiek pieprasīta zeme - sanitārais minimums, apmēram 0,7 ha, lai gan pēc 1934. gada Ventspils apriņķa zemesgrāmatu ierakstiem „Kolkasraga pamatskolai” piederējuši 8,08 ha dienesta zemes, bet pēc 1942. gada „Zemes kultūrveidu un sējumu platību skaitīšanas” akta datiem 7,91 pūrvieta neizmantojamas zemes, kas tiek izdota ganību ierīkošanai privātpersonām. Taču tagad ar zemes iegūšanu LU neveicas pārāk viegli. Tikai 2001. gada aprīlī LU saņem Zemesgrāmatu apliecību par 0,4524 ha zemes, uz kuras atrodas Latvijas Universitātes divstāvu laukakmeņu/ mūra ēka – LU Bioloģijas fakultātes prakšu bāze, malkas šķūnis, klēts (jau 50-os gados pārbūvēta par pirti) un laukakmeņu staļļa drupas.

Saņēmusi zemesgrāmatas apliecību, Bioloģijas fakultāte uzsāk nopietnākus finanšu ieguldījumus studentu sadzīves apstākļu uzlabošanai Kolkas prakšu bāzē. Novecojušās no ugunsdrošības viedokļa bīstamās un jau vairākkārt degušās pirts (klēts) vietā tiek uzbūvēta jauna, tiek uzbūvēta vasaras dušu telpa un ierīkots ūdens ņemšanas urbums, kas gan nedod sevišķi augstas kvalitātes ūdeni, bet tas ir saistīts ar Kolkas reģiona ģeoloģiskām īpatnībām. Kolkā labs ūdens iegūstams tikai noteiktās vietās un lielā dziļumā. Iekārtotas arī mūsdienīgas tualetes un bioloģiska ūdens attīrīšanas sistēma.

Taču visi šie veiktie darbi ir tikai sīkums salīdzinājumā ar visiem nepieciešamajiem darbiem, kas būtu veicami, lai šo unikālo vietu un arī būves pārveidotu par izcilu prakšu bāzi un starptautiska mēroga ekoloģisko pētījumu centru.


Lapas adrese: priede.bf.lu.lv/parbf/kolka/vesture.shtml

BF vēsture

Tradīcijas

Studentu pašpārvalde

Katedras

Fakultātes dome

Citas struktūrvienības

BF koris «DeCoro»

Prakses bāze Kolkā

Īss „Vecās skolas” apraksts

Fotogalerija

Kolkas apkārtne

Filmas un bukleti

Kontakti

Tālruņi

Kā mūs atrast

Sākumlapa LU LUIS Dabas dati
Pēdējās izmaiņas
2014.08.20 – 14:27
  Latvijas Universitāte LU IT serviss LUIS Dabas dati
vesture.shtml pēdējās izmaiņas: 2014.08.20 – 14:27
© 2007. – 2019. LU Bf