Latvijas Universitātes
Bioloģijas fakultāte
(!!! Šis ir fakultātes vecais serveris !!!)
Sākumlapa LU Bioloģijas fakultāte Jaunumi
 
Par BF
 
Studijas
 
Galerija
 
Konferences
un semināri
Studiju
materiāli
LU Raksti
Bioloģija
Olimpiāde
 
Jautā mums
 
 

Seminārs par ilgtspējīgas mežsaimniecības problēmām Latvijā


LU Bioloģijas fakultātē 2010. gada 16. februārī.

Anotācija

Semināra mērķis bija izvērtēt pašreizējās mežsaimniecības prakses atbilstību ilgtspējīgas koksnes resursu izmantošanas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas kritērijiem, identificēt galvenās problēmas mežu apsaimniekošanā, apspriest turpmāko rīcību un dažādu interešu saskaņošanas iespējas.

Semināra pirmajā daļā tika apspriesta ilgtspējīgas meža resursu apsaimniekošanas plānošana, tajā skaitā pieļaujamie koku ciršanas apjomi un to aprēķinu modeļi saistībā ar koksnes resursu pieejamību nākotnē un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Prezentācijas sniedza Dagnis Dubrovskis (LLU), Jānis Donis (LVMI „Silava”), Uldis Gavrilovs (SIA „Rīgas meži”) un Normunds Knēts (VMD).

Semināra tālākajā gaitā Viesturs Lārmanis (LDF) informēja par īpaši aizsargājamo meža biotopu identifikācijas un aizsardzības problēmām, Māris Strazds (LU BF) iepazīstināja ar aktuāliem datiem par meža putnu stāvokli, Daiga Vilkaste (VIDM) informēja par Vides ministrijas darbību bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā mežā. Jānis Priednieks (LU BF) savā prezentācijā demonstrēja pētnieku un nevalstisko organizāciju pārstāvju dabā konstatētos bioloģiski vērtīgu audžu ciršanas gadījumus.

Turpinājumā Jānis Kinna (VMD) informēja par Valsts meža dienesta kapacitātes problēmām ilgtspējīgas mežsaimniecības uzraudzībā, Kristaps Klauss (LKF) - par Latvijas Kokrūpniecības federācijas politiku attiecībā uz koksnes resursu pieejamību, savukārt Edvīns Zakovics (LVM) par A/S „Latvijas valsts meži” formulētajiem vides mērķiem un saimnieciskās darbības plānošanu saistībā ar tiem.

Uģis Rotbergs (PDF) raksturoja situāciju meža nozarē saistībā ar problēmām vides aizsardzībā, tajā skaitā nevalstisko dabas aizsardzības organizāciju nepieaicināšanu svarīgu lēmumu pieņemšanā, savukārt Arvīds Ozols (ZM) sniedza savu viedokli par situāciju meža politikā un meža nozarē Latvijā kopumā.

Līdzīgs seminārs LU Bioloģijas fakultātē notika pirms gada – 16.01.2009. Šī semināra prezentācijas vēl arvien ir pieejamas Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) un Latvijas Dabas fonda (LDF) mājaslapās. Seminārā 16.02.2010. tika izvērtētas pirms gada apspriesto piesardzības pasākumu (saistībā ar 2008. gada beigās Ministru kabineta pieņemto lēmumu par maksimāli pieļaujamā koku ciršanas apjoma būtisku palielināšanu valsts mežos) ieviešanas sekmes, secinot, ka dabā redzamais nesaskan ar plānoto. Tika apspriestas jaunākās izmaiņas mežu apsaimniekošanā un pausta nepieciešamība vispusīgi izvērtēt jaunu apsaimniekošanas paņēmienu, piemēram, valsts mežos uzsāktās cirsmu koncentrēšanas, iespējamās sekas, kā arī nepieciešamība plānot mežsaimniecisko darbību ainavu līmenī, lai nodrošinātu nepārtrauktu dažāda vecuma audžu pārstāvniecību. Tāpat apspriesti turpmāk veicamie pasākumi sakarā ar vēl neidentificētu īpaši nozīmīgu meža nogabalu aizsardzību.

Seminārā piedalījās gan valsts institūciju (Zemkopības ministrija, Valsts meža dienests, Vides ministrija, Dabas aizsardzības pārvalde), akadēmisko organizāciju (Latvijas Universitātes struktūrvienības un LLU Meža fakultāte), gan mežu apsaimniekotāju (A/S „Latvijas valsts meži”, privāto mežu īpašnieku, SIA „Rīgas meži”), kā arī Mežzinātnes institūta „Silava”, mežizstrādes un kokrūpniecības nozares, nevalstisko vides un mežsaimniecības sertifikācijas organizāciju pārstāvji un citi interesenti (reģistrējās 128 semināra dalībnieki). Ar Latvijas Universitātes Informācijas tehnoloģiju departamenta palīdzību tika nodrošināta tiešraide internetā, tās ieraksts būs pieejams LU mājaslapā video arhīvā.

Jānis Priednieks, LU Bioloģijas fakultātes asoc. profesors
(Tālrunis darbā: 67034879; E-pasts: janis. priednieks at lu. lv)


Lapas adrese: priede.bf.lu.lv/konf/citi/mezhi2010/-=Anotacija=-.shtml

Par LU konferenci

Aktuālais

Apakšsekcijas

 

Citi pasākumi

Sākumlapa LU LUIS Daba Dabas dati Noderīgas norādes Meklēt tekstu Atsauksmēm un Jautājumiem
Pēdējās izmaiņas
2014.08.20 – 14:27
  Latvijas Universitāte LU IT serviss LUIS BF serveri Dabas dati Noderīgas adreses Meklē Raksti mums
-=Anotacija=-.shtml pēdējās izmaiņas: 2014.08.20 – 14:27
© 2007. – 2018. LU Bf