Direktoriju koks ar atbildīgajiem

http://priede.bf.lu.lv/grozs/Vispariga_biologija/

Daļa no direktorijām ir simboliskās saites. Patiesā direktoriju atrašanās vieta redzama aiz —>.

Ievads_botanika
| |
| +——Augu_biologiskaa_daudzveidiiba (Valdis Balodis)
| |
| +——Augu_uzbuve_un_funkcijas (Uldis Kondratovičs) —> /grozs/AuguFiziologijas/Augu_uzbuve_un_funkcijas/
|
|—Ievads_ekologjijaa (Guntis Brūmelis) —> \\priede\kurvis\Botaanikas_un_ekologjijas_katedra\Ekologija\Ievads_ekologija\
|
|—Ievads_geneetikaa
| |
| +——Klasiskaa_gheneetika
| |
| +——Molekulaaraa_gheneetika
|
|—Ievads_mikrobiologjijaa (Indriķis Muižnieks) —> /grozs/Mikrobiologijas/Ievads_mikrobiol/
|
|—Ievads_shuunas_biologjijaa
| |
| +——Dziiviibas_kjiimija
| |  |
| |  +——laboratorijas (Māris Lazdiņš) —> /grozs/Mikrobiologijas/Maris/Visp_Biol/
| |  |
| |  +——lekcijas (Uldis Kalnenieks)
| |
| +——Shuuna (Tūrs Selga) —> /grozs/MolekularasBiologijas/Ievads-shuunu-biologija/
|
|—Ievads_zoologjijaa
| |
| +——Dziivnieku_biologhiskaa_daudzveidiiba (Jānis Priednieks)
| |  |
| |  +——Mugurkaulnieki
| | 
| +——Dziivnieku_uzbuuve_un_funkcijas
|
+—Informacija_VB