Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte
(!!! Šis ir fakultātes vecais serveris !!!)

Sākumlapa  Jaunā LU BF mājas lapa  Dabasmājas IT  Studiju
materiāli
 LU Raksti
Bioloģija
 

LU 69. zinātniskās konferences Dabaszinātņu didaktikas sekcija


Dokumentus jāveido izmantojot atvērtos standartus, lai lietotāji nenonāktu programmatūras izstrādātāju atkarībā.

Dabaszinātņu didaktikas sekcijas sēde

Kopš pagājušā gada dabaszinātņu sekcijā ir apvienojušies bioloģijas, ķīmijas un fizikas didaktikas virzieni, deliģējot katru gadu sekcijas vadību attiecīgo fakultāšu pārstāvim.

Šogag bija pieteikti 14 referāti, sekcijas sēdē tika nolasīti 11 referāti. Referātu temati ļoti daudzveidīgi – tiek skartas gan kopīgās didaktikas tēmas, kuras ir aktuālas visiem virzieniem, gan atsevišķi tiek piedāvāti ziņojumi katrā no minētajiem virzieniem.

Sekcijas sēdēs piedalās gan dabaszinātņu stratēģijas veidotāji (IZM Dabaszinātņu un matemātikas projekts), gan šo ideju īstenotāji dažādās augstskolās (LU, DU un RPIVA) un praktizējošie skolotāji. Sekcijas sēdē piedalījās 24 klausītāji.


Lapas adrese: priede.bf.lu.lv/grozs/Didaktika/LU_ZK_Dabaszinatnu_didaktika/2011/apraksts.shtml

Datorklase

Uzskates
materiāli

LU e-resursi

Studiju materiāli

Augu fizioloģija

Botānika un Ekoloģija

Dzīvnieku fizioloģija

Hidrobioloģija

Mikrobioloģija un biotehnoloģija

Molekulārā bioloģija

Zooloģija

Kursi datorklasē

Vasaras prakse

Studiju ceļveži

Bioloģija nebiologiem

Telpiskās Informācijas sistēmas

Sākumlapa LU LUIS Dabas dati
Pēdējās izmaiņas
2014.08.20 – 14:27
  Latvijas Universitāte LU IT serviss LUIS Dabas dati
apraksts.shtml pēdējās izmaiņas: 2014.08.20 – 14:27
© 2007. – 2022. LU Bf