Multivides tehnoloģiju izmantošana bioloģijas mācīšanā (Biol1303, 2 kredītpunkti, 32 ak.st.)


Sākumlapa ŠĪS LAPPUSES SATURS CAUR UN CAUR IR ATKARĪGS NO JAUTĀJUMIEM UN IEROSINĀJUMIEM, KURUS JŪS IESŪTĪSIET.
Uzklikšķini šeit -»

Kursa ceļvedis

2011./2012. akadēmiskā gada rudens semestris

Pasniedzējs:

Kārlis Kalviškis, datorpasts: eko@lanet.lv

Norises laiks un vieta:

Trešdienās no 10:30 līdz 12:00, 14. auditorijā.

Konsultācijas:

Kā forums e-studiju vidē (http://estudijas.lu.lv/course/view.php?id=1878)

Kursa mērķis:

Iepazīstināt studentus ar multivides tehnoloģiju izmantošanu izdales materiālu sagatavošanā un šo tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā.

Studentu iegūtās zināšanas un prasmes:

Apgūstot kursu, studenti ir ieguvuši zināšanas par multivides tehnoloģiju izmantošanu izdales materiālu sagatavošanā un šo tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā. Sekmīgi apgūstot šo studiju kursu, studenti spēj:

  • atpazīt un pielietot dažādus multivides datu formātus;
  • iegūt un apstrādāt dažādus dabas objektu, tai skaitā arī mikropreparātu, attēlus;
  • izvēlēties atbilstošai situācijai piemērotāko multivides tehnoloģiju;
  • ar pieejamiem tehniskiem līdzekļiem izveidot nepieciešamos mācību materiālus;
  • iegūtās zināšanas un prasmes izmantot mācību procesā skolā.

Kursa norises forma:

Lekcijas apvienojumā ar praktiskajiem darbiem. Sarakste, izmantojot datorpastu.

Priekšnosacījumi kursa apgūšanai:

  • Jābūt priekšzināšanām datorlietošanā.

Ieskaites par kursu iegūšanas nosacījumi:

Lekciju apmeklējums nav obligāts. Ir jābūt izpildītiem viesim starpārbaudījumiem (patstāvīgie darbi (45 % no kopvērtējuma). Studiju kursa noslēguma pārbaudījums ir eksāmens (tests + praktiska uzdevuma izpilde) (55% no kopvērtējuma).

Tīmeklī publicētā literatūra un citi informācijas avoti:

Kursa norise:

Nedēļa

Datums

Tēma

1.

7. septembris

Ievadnodarbība. Organizatoriskais darbs

Iekārtu savienošana

Licences, patenti un autortiesības

Brīvi vai daļēji brīvi lietojama attēlu izveides, apskates un apstrādes programmatūra

Pārskats par attēlu analīzei izmantojamo un brīvi lietojamo programmatūru

2.

14. septembris

Attēlu veidi (rastrattēli un vektorattēli).

Ikdienā izmantotie rastrattēlu failu formāti.

Elektronisko tabulu grafiki (ODF).

Krāsu pasaule.

3.

21. septembris

Iepazīšanās ar GIMP:
logu izkārtojums programmā «GIMP»;
otas;
krāsu dziļums;
attēlu izveide, saglabāšana un atvēršana;
attēla daļu iezīmēšana;
attēla daļu dzēšana;
blāvi ieskenēta attēla uzlabošana.

4.

28. septembris

Iepazīšanās ar GIMP:
no vecas avīzes ieskenēta attēla uzlabošana;
attēla daļas izgriešana (iekadrēšana);
caurspīdīgi un daļēji caurspīdīgi attēli;
attēla pagriešana;
kustīgu attēlu izveide.

5.

5. oktobris

Fotogrāfēšanas pamati.

Iepazīšanās ar GIMP:
krāsu/gaišuma līknes.

6.

12. oktobris

Dažādu objektu skenēšana izmantojot plakanvirsmas skeneri.

HDR attēla ieguve no RAW faila.

7.

19. oktobris

Iepazīšanās ar GIMP:
XCF faila formāts;
JPG formāta priekšrocības un trūkumi;
PNG formāta priekšrocības un trūkumi;
slāņu izveide un izmantošana;
ģeometrisku objektu zīmēšana;
teksta pievienošana.

8.

26. oktobris

Iepazīšanās ar IrfanView:
attēlu secīga apaskate;
vairāka attēlu pārsaukšana;
vairāku attēlu pārveide.

9.

2. novembris

Iepazīšanās ar Inkscape:
zīmēšanas rīki;
objektu īpašības;
caurumu izveide;
diagrammas izveide.

10.

9. novembris

Iepazīšanās ar Inkscape:
sāņi, grupas, attēlošanas secība;
objektu apvienošana;
rastrattēla pārveide par vektorattēlu.

11.

16. novembris

Uzstāšanās materiāli (prezentācijas, izmantotā programmatūra: OpenOffice Impress / Microsoft Powerpoint):
interaktīvu materiālu izveide;
faila izmērs.

12.

23. novembris

Video un audio failu formāti.

Programmatūru video un audio apstrādei.

Iepazīšanās ar vienkāršu videomentāžas programmatūru (Kdenlive, Windows Movie Maker, iekārtām līdzi nākošā).

13.

30. novembris

Iepazīšanās ar VirtualDub un Avidemux:
video un audio formāta maiņa;
filmas fragmentu izgriešana un apvienošana;
filtru pielietošana;
dalīšana pa kadram;
atsevišķu kadru apvienošana filmā.

14.

7. decembris

DVD diski, to ierobežojumi.

No mikroskopam pievienotas kameras iegūta videofaila apstrāde.

Tīmeklī publicēta video saglabāšana uz diska.

15.

14. decembris

Iepazīšanās ar attēlu analīzes programmu ImageJ:
mērogs;
ģeometrisko parametru mērīšna.

16.

21. decembris

Pārskats par LaTeX, XeTeX LuaTeX un LyX.


priede.bf.lu.lv Bioloģijas fakultāte Datorklase Sākumlapa
Pamatlapa BF Datorklase Sākums
Lappusi
«Apsveikums.shtml»
veidoja
karlo@lanet.lv
2014.09.15-11:08
Lapa ir publicēta ar    CC    BY–SA    3.0 licenci. Ja lapā ir ietvertas daļas uz kurām attiecas cita licence, tas norādīts atsevišķi lapas tekstā.