Bioloģija Internetā (SDSK2073)


Sākumlapa ŠĪS LAPPUSES SATURS CAUR UN CAUR IR ATKARĪGS NO JAUTĀJUMIEM UN IEROSINĀJUMIEM, KURUS JŪS IESŪTĪSIET.
Uzklikšķini šeit -»

Vērtēšanas nosacījumi

Gala atzīmi veido mājasdarbi (50%) un gala darbs (ieskaite) (50%).

Mājasdarbu vērtēšana

Nosacījumi, kuru neizpildīšanas gadījumā, ieskaite netiek pieņemta

Gala ieskaites vērtēšana

Novērtējot sagatavotās lapas, vispirms tām piešķir punktus, vadoties no 1., 2. un 3. tabulas. Ar prasībām kredītpunkta iegūšanai var iepazīties šeit. Pēc tam iegūtais punktu skaits tiek pārveidots par atbilstošu atzīmi 10 baļļu sistēmā, izmantojot 4. tabulā uzdotos intervālus.

Par ko tiek piešķirti punkti

1. tabula

NosacījumsLielākais
punktu
skaits

Lapu saturs

Lapās ir pietiekošs pamatteksta apjoms (ne mazāk kā 2400 zīmes)40
Lapās ir ievietots pietiekošs attēlu skaits (vismaz 3)10
Ir izveidots atsevišķs norāžu saraksts (links) ar vismaz 5 norādēm15
Norādēm sarakstā ir pievienoti paskaidrojumi pietiekošā apjomā (vidēji 150 – 200 rakstzīmes par katru atsauci dod 25 punktus, vidēji 100 – 149 rakstzīmes par katru atsauci dod 15 punktus, vidēji 40 – 99 rakstzīmes par katru atsauci dod 10 punktus)25
Ir izveidots satura rādītājs10
Starpsumma100

Lapu noformējums

Visām lapām ir izveidots atbiltošs virsraksts (Title). Tamlīdzīgi virsraksti kā „pamatlapa” vai „rāmis” neskaitās.7
Visām lapām ir definēts atbilstošais kodējums („windows-1257”, „utf-8”, „ISO-8859-13”).10
Pamatlapas faila nosaukums atbilst noklusētam faila nosaukumam.2
Lapās ir norādīts to izveides datums.5
Lapās ir norādīts autora vārds.5
Visās lapās ir norāde uz pamatlapu.4
Pamatlapā ir norāde uz kopējo referātu sarakstu (http://raksti.daba.lv/referaati/).3
Pamatlapa atrodas pamatdirektorijā.2
Lapas viegli lasīt (saskanīgas krāsas, lieki nekas neņirb gar acīm).6
Lapas ir viegli pārskatāmas.6
Starpsumma:50
Kopā150

Par ko tiek noņemti punkti

2. tabula

NosacījumsPunkti
Ir izmantoti cita autora materiāli, bet nav atsauces- 20 par katru neesošu atsauci
Ir izmantoti paša lapas veidotāja attēli, bet tas nekur nav uzrakstīts- 5 par katru neesošu atsauci
Tekstā ievietoti lieli attēli, kas pēc tam samazināti ar 'height' un 'width', vai arī nepamatoti ievietoti nestandarta formāti (var būt tikai png, jpg vai gif).- 10
Lapās ir daudz gramatisku un literāru kļūdu- 10
Lapās ir norāde uz neesošu lapu vai attēlu (paša izveidotu)- 10 par katru neesošu lapu vai attēlu
Norāde uz neeksistējošu lapu (cita veidotu) ieskaites brīdī- 3 par katru kļūdainu norādi
Lapās ievietotas skaitītāji, kas neatrodas fakultātes serverī- 10 par katru skaitītāju
Lapās ir ievietotas reklāmas (Banners)- 10 par katru reklāmu
Direktorijā atrodas daudz lieku failu (vismaz divtik daudz, cik mājas lapā izmantoto) un/vai tie aizņem vairāk par 1 Mb- 10 un - 10 par katru lieku MB (nepilnu)
Lapas nav iespējams apskatīt, ja pārlūkā ir atslēgti izlecošie logi (pop-ups), sīkdatnes (cookies) un Javas sīkprogrammas (Java, JavaScript)- 10
Lapas nav iespējams apskatīt ar dažādām pārlūkprogrammām- 10
Ieskaites laikā autors nevar pastāstīt, kā tikušas veidotas lapas- 40
Ieskaites laikā autors neprot izdarīt nepieciešamos labojumus lapās ar datorklasē pieejamo programmatūru- 20
Kopā: Lielākais atņemamo punktu skaits nav noteikts, jo to ietekmē pieļauto kļūdu skaits

Par ko tiek piešķirti papildus punkti

Papildus punkti tiek piešķirti tikai tādā gadījumā, ja, vadoties pēc pirmās un otrās tabulas, lapas ir ieguvušas vismaz 120 punktus.

3. tabula

NosacījumsPunkti
Tiek izmantoti tekstu stili (CSS)5
Kopā5

Iegūto punktu skaita atbilstība desmit baļļu sistēmai

Ieskaitē lielākais iespējamais punktu skaits ir 160, māzākais – nav noteikts, jo tas atkarīgs no nevēlamo objektu esamības lapās.

4. tabula

Punktu skaitsNovērtējums
< 151 (neapmierinoši)
15 – 292 (ļoti vāji)
30 – 393 (vāji)
40 – 504 (gandrīz viduvēji)
51 – 705 (viduvēji)
71 – 1006 (gandrīz labi)
101 – 1247 (labi)
125 – 1398 (ļoti labi)
140 – 1499 (teicami)
> 14910 (izcili)

Ja ieskaites laikā tiek novērstas pasniedzēja norādītās kļūdas un nepilnības, tad gala atzīmi var pacelt par vienu balli salīdzinot ar to, kādā tā būtu iznākusi bez labojumiem.

Par ko tiek samazināts vērtējums

Vērtējums tiek samazināts par ieskaites atkārtotu kārtošanu, kā arī pār ieskaites kārtošanu pēc ieskaites kārtošanai atvēlētā laika.


priede.bf.lu.lv Bioloģijas fakultāte Datorklase Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
Pamatlapa BF Datorklase Sākums Raksti mums
Lappusi
«vertesana.shtml»
veidoja
karlo@lanet.lv
2014.09.15-10:16
Lapa ir publicēta ar    CC    BY–SA    3.0 licenci. Ja lapā ir ietvertas daļas uz kurām attiecas cita licence, tas norādīts atsevišķi lapas tekstā.