Bioloģija Internetā (SDSK2073, 2 kredītpunkti, 32 ak.st.)


Sākumlapa ŠĪS LAPPUSES SATURS CAUR UN CAUR IR ATKARĪGS NO JAUTĀJUMIEM UN IEROSINĀJUMIEM, KURUS JŪS IESŪTĪSIET.
Uzklikšķini šeit -»

Tīkla pārbaudei noderīgas programmas

MS Windows vidē

Linux un MacOS X vidē

Paskaidrojums

ipconfig

arp

ifconfig

arp

Komandas, ko lieto, lai konfigurētu vai apvaicātu tīkla saskarni.

net

net

Komanda kas ļauj konfigurēt Windows un Samba serverus un tīklu.

netstat

netstat

Komandas sniedz informāciju par tīkla patreizējo stāvokli.

nslookup

nslookup

Komanda ļauj aptaujāt DNS serveri.

ping

ping

Komanda, ar kuru var noteikt, vai interneta IP adrese ir sasniedzama. Pārbaude tiek veikta, nosūtot paketi uz šo adresi un sagaidot uz to atbildi.

tracert

pathping

traceroute

Komandas, kuras ļauj izsekot pakešu ceļu uz nepieciešamo serveri. Šīs komandas ļauj noteikt to serveru adreses, ar kuriem ir problēmas ar sakariem (vai tie ir interneta piegādātāj kompānijas tīklā vai kādā attālinātā serverī).

Lai iepazītos ar komandas izsaukšanas pareizrakstību un iespējamiem parametriem, Linux vidē var rakstīt komandu:

man komanda

, kur komanda ir vajadzīgā komanda. Īsu paskaidrojumu parasti iespējams iegūt rakstot:

komanda --help

Windows vidē var rakstīt:

komanda /?


priede.bf.lu.lv Bioloģijas fakultāte Datorklase Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
Pamatlapa BF Datorklase Sākums Raksti mums
Lappusi
«01_programmas_tiiklam.shtml»
veidoja
karlo@lanet.lv
2014.09.02-10:13
Lapa ir publicēta ar    CC    BY–SA    3.0 licenci. Ja lapā ir ietvertas daļas uz kurām attiecas cita licence, tas norādīts atsevišķi lapas tekstā.